ISBN: 82-00-42442-1* Pris kr. 110 .-  (paperback)
Ti grunner til å kjøpe boka!
http://sproyt.ystenes.com Martin Ystenes ©

Sprøytvarsleren

Vitenskapelige feil og antivitenskapelig tull i media -
Over 1000 oppslag samlet fra juni 1996 til august 2001

Sprøytvarsleren gjenoppstod desember 2007, som blogg på vgb.no.

Sprøytvarseleren var en fast spalte i "Memo" så lenge bladet eksisterte. Memo-artiklene er lagt ut her.
2001 (217 oppslag) 2000 (325 oppslag) 1999 (307 oppslag)

1998 (224 oppslag) 1997 (132 oppslag) 1996 (35 oppslag)

Lenker tilknyttet SprøytvarslerenHer finner dere oppslagene arkivert på måneden de er skrevet. Restsakene vil komme i "september 2001". Til sammen er det over 1200 oppslag, basert på kanskje så mange som 2000 blemmer i media. I tillegg kommer boken. Alt i alt burde det være nok å lære av.
 
Min hjemmeside
martin@ystenes.com

Besøk på Sprøytvarslerens hovedside pr. år:

År  Antall treff registret av teller
(inkl. egne besøk).
Tellerstand.  Antall besøk ifølge "Access_log" 
(ekskl. egne besøk). 
Samlet besøk
ifølge "Access_log".
1996 
(fra juli)
3 100  3 100 2 967 2 967 
1997  33 700  36 800  48 288 51 251 
1998  80 200  117 000  105 825 157 076 
1999  118 800  235 700  152 614 309 690 
2000  149 200  384 900  195 463 505 153 
2001  ca. 45.000 pr 15/3 Ca. 430.000 pr 15/3 

Telleren forsvant i mars 2001. Nedenfor er tall fra access_log. Tallene for siste del av 2000 er for lave. Jeg oppdaget tidlig i 2001 at jeg måtte bruke log fra to ulike maskiner for å finne alle treffene. Det ble meget komplisert å finne riktig besøkstall, derfor har jeg ikke korrigert tallene fra 2000 og jeg gir ingen tall fra 2001. De logfilene jeg så viste tydelig økning utover 2001. Sannsynlig besøkstall da Sprøytvarsleren ble avsluttet er i overkant av 30.000 per måned eller 1000 per dag.
 


Månedlig besøk på Sprøytvarsleren

Månedsstatistikk i tall finner du her
besøk iflg. teller besøk iflg log


Opp til hovedmenyen


Besøk siden 3. januar 2003.