source: http://www.chembio.ntnu.no/users/ystenes/sproyt/arkiv/feb_98.htm Ansvarlig: Martin Ystenes ©

Sprøytvarslerens arkiv,
Februar 1998

Vitenskapelige feil og antivitenskapelig tull i media


Oppslag i februar 1998

Kunnskapstesten

 1. Astrologi AS Dagens Næringsliv
 2. Ikke bare kinesisk Drammens Tidende, Buskeruds Blad
 3. Fremtidens lureri WiXo int.
 4. Hold deg frisk, be en bønn Nettavisen
 5. Røyking er farlig VG
 6. En svenskevits Dagbladet
 7. Ukebladene har rett Søndag Søndag
 8. En utrolig flaks Vi menn
 9. En helt uavhengig reportasje Alternativt Nettverk
   Oppfølger, 26. februar, 1998
 10. Virker fremdels ikke, men er i alle fall blitt bedre Hjemmet
 11. Natursement Aftenposten
 12. Alternativ kunnskap Bergens Tidende
 13. Med fostervann i kneet Dagbladet

Ti på topp

Arkiv

 • skrytealbumet viser se hvilken oppmerksomhet Sprøytvarsleren er vist i media, se også
 • Kommentarer fra lesere.
 • Statistikk over besøk.
 • Myter innen naturfag og miljø etc.
 • Populærvitenskapelige lenker
 • Astrologi AS

  Dagens Næringsliv, 21. februar 1998
  Dagens Næringsliv rapporterer under vignetten "ledelse" om en astrolog som tilsynelatende har stor suksess i norsk næringsliv. Astrologer holder hardt på sin taushetsplikt, og det er ikke så rart:

  Astrologi er stigmatisert; aksjonærene liker kanskje ikke at bedriften faktisk bruker penger på å få råd fra en som meg.

  Jeg tror at det er andre som ville blitt mer forbannet, bl.a. de ansatte som får høre at de har fått jobben på grunn av sine stjernetegn og ikke sin kompetanse. Det er heller ikke mye å vise fram en attest fra en arbeidsgiver som baserer sine vurderinger på slike forhold.

  Hva gjør så astrologen? Les selv og bli skremt:

  Jeg møter ikke personen det gjelder selv, men får kandidatens fødselsdato, tidspunkt, sted og kjønn pr. fax og mail. Jeg forsøker så å si noe om det grunnleggende for denne personen, om hvordan han (eller hun) tenker; om han kommuniserer bra. Bør han ha kundekontakt? Trives han bak kulissene? Er han inne i en periode hvor han er villig til å ta mer ansvar?"

  Nå er dette astrologens syn, og ikke Dagens Næringslivs syn. Det er ingen steder i artikkelen hvor journalistene tar avstand fra astrologien, men et par formuleringer kan antyde at intervjueren er litt "vantro". Men ærlig talt: Er det ikke litt skremmende at enkelte lar den slags tøv være avgjørende for enkeltpersoners karriære? Og er det ikke litt "rart" at en kritisk nærligslivsavis ikke finner det kritikkverdig?

  Fraværet av kritikk kan tolkes som om DN tror på astrologi selv, eller at journalisten ikke trodde på astrologens påstand om sin virksomhet.

  Jeg takker Kristian Barek for tips.

  26. februar, 1998

  Opp til hovedmenyen


 • Ikke bare kinesisk

  Drammens Tidende, Buskeruds Blad, 24. januar, 1998
  Å ha god Feng Shui på arbeidsplassen gir trivsel og overskudd og kan på sikt få ned sykefraværet, Drammens Tidende, Buskeruds Blad, med referanse til "en av Europas ledende eksperter på området":

  Hm... Det går en negativ linje her, men hun som har kontoret sitter klar av den. Den firkantede pulten er god for orden og systematikk i arbeidet. Men hun har et problem. Energien i rommet kommer inn døra og går rett ut av vinduet. Derfor burde hun blokkere vinduet og holde energien her inne.

  Feng Shui er enda en av de klassiske historiene om geopatisk stress, et fenomen som ligner en del på våre "jordstråler". Her presenteres fenomenet i fullt alvor, over to sider, og med fantastiske eksempler:

  En kinesisk arkitekt designet for ti år siden et triangulært bygg for Bank of China i Hongkong. Hver av spissene på bygget pekte mot bankens konkurrenter. Dette skal ha gitt de tre konkurrentene negativ energi, og Bank of China ble saksøkt for tapene bygget skal ha påført de andre.

  Nå overrasker det meg at europeiske medier ikke har oppdaget en såvidt morsom historie før. Det kan kanskje tenkes at histrorien er like vanskelig å få bekreftet som historien fra noen år tilbake om at det var født en gutt i Halden med trebein?

  Aviser påpeker: Hvis du tror Feng Shui bare er kinesisk overtro, tar du feil. Det stemmer nok. I følge en tyggegummireklame er det ikke alt som mister smaken før det kommer til Drammen.

  Jeg takker Nils Andreas Erstad for tips.

  24. februar, 1998

  Opp til hovedmenyen


 • Fremtidens lureri

  WiXo int., februar 1998
  WiXo tilbyr en uslåelig Lotto-garanti:

  Dersom du ikke har mottatt lottogevinst på minst kr. 250.000.- i løpet av de første 10 ukene du prøver WiXo Int. lottosystem, får du alle pengene tilbake. Dette gjelder både systemprisen, innleveringsprisen til Norsk Tipping og porto.

  Dette er selvfølgelig helt banalt hvis du selger lottosystem som koster flere hundre tusen kroner i uka, men her er det faktisk snakk om et system på kun 53 lottorekker. Da er det helt sansasjonelt, hvordan kan man klare det?

  Svaret er enkelt: Wixo int. benytter seg av fremtidens teknologi...

  Hvis Wixo er i stand til å hoppe inn i fremtiden og hente med seg teknologi tilbake, så er det selvfølgelig en smal sak for dem å hente hjem noen lottotall.

  En annen mulig forklaring er selvfølgelig at de aldri har tenkt å stå ved garantien, man kan reise nokså langt på 10 uker. Denne teorien styrkes av det faktum at jeg verken var i stand til å finne firmaet (et internasjonalt firma!) eller dets administrerende direktør på nettet.

  Jeg takker Rune Lindseth for tips.

  24. februar, 1998

  Opp til hovedmenyen


 • Hold deg frisk, be en bønn

  Nettavisen, 11. februar, 1998
  Hold deg frisk, be en bønn, skriver Nettavisen, ikke uventet med henvisning til den kristelige avisen "Vårt Land". Det er nemlig gjort vitenskapelige studier som viser at bønn med sikkerhet hjelper:

  Bare 37 av undersøkelsene knytter seg til mennesker, resten til dyr, planter eller primitive organismer. Kristne mennesker har i undersøkelsene bedt for mus med overfladiske sår, snegler med pacemakere, kyllinger med malaria, gnagere med struma, rendyrkede kreftceller og dårlige soppkulturer.

  Men det som avslører at vedkommende som har formidlet opplysningene ikke skjønner så mye av det er følgende avsnitt:

  I 56 av i alt 131 vitenskapelig kontrollerte undersøkelser fra hele verden, der forskere har fulgt sykdomsforløp ved bønn, er konklusjonen at bønn har virket helbredende med 95 prosents sikkerhet. På den annen side viste resten av de 131 forsøkene ingen effekt av bønn.

  "95% sikkerhet" betyr bare at det er mindre enn 5% sannsynlighet for at resultatet skulle skyldes tilfeldigheter. Dette omtales ofte som et "statistisk signifikant" resultat. Men selv om alt var gjort helt riktig og selv om det ikke var noen reell effekt, så skulle likevel ca 5%, eller 5-10 av de 131 studiene, gitt et statistisk signifikant resultat ved ren skjær flaks. De ca. 125 andre ville vise alt fra en viss positiv effekt til en viss negativ effekt. Felles for disse studiene er at det er minst 5% sannsynlighet for at resultatet kan skyldes ren tilfeldighet.

  Men 56 er jo mye mer enn 6-7. Beviser ikke det at det er et reellt resultat? Nei, av flere årsaker:

  Alt dette er fallgruber som dyktige forskere er meget klar over, men som idealister ofte ramler rett oppi. Sett i den sammenhengen er jeg forbauset over at det ikke var en større andel av studiene som gav et positivt resultat.

  Konklusjonen er at studien ikke er noe bevis for at bønn hjelper. Men kanskje man kan be om bedre resultater i neste studie?

  Jeg takker Eivind Vea for tips.

  17. februar, 1998

  Opp til hovedmenyen


 • Røyking er farlig

  VG, 8. februar, 1998
  Når du røyker, utsettes du for radioaktiv stråling som kan bidra til lungekreft. Denne oppsiktsvekkende advarselen kommer fra professor [X] ved universitetssykehuset i Umeå i Sverige.

  Umiddelbart kunne man tenke at dett var sprøyt, at det var en sammenblanding av at både tobakk og radioaktivitet kan før til kreft. Men saken er kjent bl.a fra en lærebok i kjemi. Poenget er at kunstgjødselen som brukes inneholde noe uran og thorium og dette tas opp i tobakksplanten. Gloen i sigaretten frigjør de radioaktive isotopene slik at de kommer i gassform og kan trekkes ned i lungene. Kanskje det er et marked for økologisk dyrket tobakk?

  Men sprøytvarslingen syldes følgende avsnitt:

  En pakke med 20 sigaretter om dagen i ett år er tre ganger farligere enn den strålingen som samene ble utsatt for etter Tsjernobylulykken.

  For det første fikk ikke samene mye nedfall over seg etter Tsjernobylulykkene, med mindre man snakker om sørsamer eller de som har flyttet ut til sørligere landsdeler. (Det var samene som fikk mest problemer med nedfallet etter atomprøvesprengingene på 50- og 60-tallet, men det er en annen sak.) For det andre er røykingen i seg selv minst ett tusen ganger farligere enn den gjennomsnittlige dose radioaktivitet nordmenn fikk fra Tsjernobyl.

  Saken minner om en opplysning jeg har fått fra en som arbeider med å påvise den radioaktive gassen radon i boliger. Mange som bor i radonutsatte boliger vurderer å slutte å røyke når de får høre at røykingen mer enn fordobler risikoen for å få lungekreft på grunn av radon. Kreftfare på grunn av røyking skremmer ikke, men kreftfare på grunn av radioaktivitet er nesten uhyggelig. Selv om den første faren er desidert størst.

  Dette fenomenet gjelder tydeligvis både journalister og andre lekfolk.

  Jeg takker Eivind Vea for tips.

  17. februar, 1998, mindre endringer 19. februar, 1998.

  Opp til hovedmenyen


 • En svenskevits

  Dagbladet, 5. februar, 1998
  Torngy Mogren har laget sin egen svenskevits. Han stilte klokka 8 timer feil vei, og aklimatiserte seg etter amerikansk tid og ikke japansk.

  Da jeg hørte om denne hendelsen på TV-nyhetene, så bare ventet jeg på avsløringen av den første journalist som ikke visste at døgnet bare har 24 timer, og som derfor konkluderte at den uheldig Mogren nå var 16 timer ute av rytme. Det ble Dagbladet:

  Nå er svensken i full gang med å rette opp ur-tabben. Etter sju dagers omstilling er kroppen tilbake på svensk tid - mens Mogren selv befinner seg i Nagano. Da gjenstår bare de siste åtte timene.

  I en billedtekst sies det videre: Torgny Mogren ligger 16 timer bak skjema.

  Det er nok å hente seg inn 8 timer, for når Mogren er 16 timer bak skjema så er han samtidig bare 8 timer foran. Hvis Torgny Mogren virkelig går veien om svensketid og prøver å endre døgnet med 16 timer, så har han laget enda en svenskevits. Men mest sannsynlig er dette en Dagbladetvits.

  Jeg takker Lars Wilhelmsen som var først til å tipse meg, og Pål F. Dyvik som gav meg en link til oppslaget på Dagbladets nettside.

  13. februar, 1998

  Opp til hovedmenyen


 • Ukebladene har rett

  Søndag Søndag, 1/2 1998
  Ukebladene har rett: En forsker har "bevist" at hjernen styres av hjertet. Hjertet er ikke bare en "dum muskel", det er hjertet som er senteret for vårt følelsesliv, ikke hjernen.

  Beviset for at det er slik er like genialt som det er lettforståellig: I følge Watkins er hjertet kroppens kraftfelt nummer én. Det produserer 50 ganger mer elektrisk energi og tusen ganger mer elektromagnetisk energi enn hjernen.

  Logikken er upåklagelig og har dramatiske konsekvenser: Det er umulig å styre et elektrisitetsverk med en datamaskin. Det er også helt uforklarlig hvordan den energisvake hjernen min gjør meg i stand til å slå av en mikrobølgeovn.

  13. februar, 1998

  Opp til hovedmenyen


 • En utrolig flaks

  Vi menn 3/98
  Vi Menn har en meget dramatisk reportasje om en som var tilstede under vulkanutbruddet på Vestmannaeyjar på Island i 1973. Men det spørs om ikke tiden har gjort at dramatikken i hendelsene har blitt noe forsterket:

  ... knyttenevestore lavastein hamrer mot hjelmen ...

  Nå er det ikke så festlig å få kastet knyttenevestore stein på kroppen. Når steinene i tillegg er kastet kanskje flere hundre meter må det bety at de treffer med en kraft som må være noe i nærheten av dødelig. At så store lavasteiner helt sikkert vil fortsette å være svært varme etter noen sekunder i luften gjør nok sjansen for å overleve et treff meget liten.

  Så det utvilsomt en utrolig flaks at alle steinene traff hjelmen.

  13. februar, 1998

  Opp til hovedmenyen


 • En helt uavhengig reportasje

  Alternativt Nettverk, 1/98
  Matthew Manning er en utrolig fyr. Ved hjelp av sine uvanlige evner kan han helbrede, ikke bare mennesker, men også mikroorganismer i reagensrør. Han kan til og med hemme kreftceller i en cellekultur, det har han bevist i så mange vitenskapelige forsøk at det ikke lenger er rom for tvil:

  Han bruker av energi som vitenskapen fremdeles har svært lite å si om. En av de få tingene som vitenskapen kan si er at denne energien virker påviselig drepende på kreftceller og får mennesker friske.

  Dette påstås i alle fall i en artikkel i Alternativt Nettverk. Som referanse til disse fantastiske påstandene angis tre bøker, alle skrevet av Manning selv. Artikkelen er skrevet av en av arrangørene av Mannings norgesbesøk i mars 1998.

  Matthew Manning har virkelig deltatt i mange forsøk, noen under ledelse av en nobelprisvinner i fysikk, Brian Josephson. Josephson siteres i artikkelen med følgende uttalelse: Jeg tror vi er i ferd med å oppdage noe som kan bli svært viktig for fysikken. Vi har å gjøre med en ny type energi.... Tidligere ville ikke seriøse forskere ha noen ting å gjøre med dette feltet.... Jeg tror at mange respektable vitenskapsmenn kommer til å oppdage at toget har gått.

  Det er alltid godt å ha autoriteter i ryggen, og en nobelprisvinner kan vel knapt ta feil? Vel, det kan være greitt å vite at uttalelsen er ca. 25 år gammel, så toget er i alle fall svært forsinket. Brian Josephson er ofte sitert på internett med uttalelser som viser at han i alle fall var overbevist over realiteten av paranormale evner. For øvrig var det mange fysikere som ble fasinert av slike hendelser i denne perioden, hovedsaklig på grunn av Uri Gellers demonstrasjoner av skjebøying og lignende. Det er meget få av dem som forfekter slike syn i dag, men Brian Josephson ser ut til fortsatt å tro på paranormale fenomener: Se her.

  Jeg har prøvd å sjekke Manning via nettet, og det man finner er mye skryt, og noe konkret. De konkrete opplysningene er uttalelsene fra Josephson, og referanse til to tidsskriftartikler. Artiklene er fra tidsskrifter innen parapsykologi, og begge med parapsykologen Charles Tart som en av forfatterne. I den ene av disse påpekes det at det ble observert interessante resultater, men at de ikke var mulig å gjenta. (Palmer, J., Tart, C., & Redington, D, "Delayed PK with Matthew Manning: Preliminary indications and failure to confirm." European Journal of Parapsychology, 2, 396-407.) Charles Tart er forfatter av en lang rekke publikasjoner i tilsvarende tidsskrifter, og regnes ikke akkurat som en troverdig kilde i den etablerte vitenskapens verden.

  I tillegg finnes en merkelig rapport fra sent på 70-tallet: Fracture surface physics indicating teleneural interactions. av en fysiker ved Kent State University, Ohio. Studien antydes å være et bevis for at Uri Gellers skjebøyerevner er virkelige paranormale evner, og at dette også gjelder Matthew Mannings evner. At denne studien ikke har kommet mer fram i dagen etter 20 år kan tyde på at det har vært vanskelig å få resultatene bekreftet...

  Jeg takker Alvin Brattli for tips.

  6. februar, 1998

  Alvin Brattli har også funnet de samme påstandene gjengitt i en artikkel i Utropia, studentavisen ved Universitetet i Tromsø. (25. februar, 1998). Artikkelen virker å være nærmest avskrift av artikklen i Alternativt Nettverk, det er øyensynlig ikke gjort noen forsøk på å kontrollere noen av opplysningene, ei heller å komme med motforestillinger. Arikkelen har tittelen "Healing - tro det eller ei.".<Å> 26. februar, 1998

  Opp til hovedmenyen


 • Virker fremdels ikke, men er i alle fall blitt bedre

  Hjemmet, 5/98
  Hva gjør du hvis du har funnet opp en apparatur som ikke virker. Jo man skryter av det, og får noen som tror det virker til å stå fram og skryte enda mer. Men hva hvis folk begynner å oppdage at det ikke virker for dem? Jo, du finner opp en ny apparatur som heller ikke virker, og påstår at denne hjelper for de vanskelige tilfellene.

  Man får en mistanke om at det er denne filosofien som ligger bak det nye ultralydapparatet som presenteres i Hjemmet. Opprinnelig ble fettet fjernet ved hjelp av elektrisk behandling, men dette hjalp ikke mot dypereliggende fett. Men lyden trenger dypere og fjerner fett, fibroser, ekstreme cellulitter og sikkert mye annet.

  Problemet er at begge metoder påstås å fjerne fettet ved å "smelte" det slik at det "forsvinner" ut den naturlige veien. Den temmelig voldsomme pumpingen mot cellene fører også til at fettet, som nå er blitt tyntflytende, pumpes ut gjennom cellene. Det fanges opp av lymfesystemet og transporteres ut av kroppen.

  Med andre ord, enda en som prøver å overbevise oss om at fettet kan tisses ut. Hittil har ingen klart det.

  6. februar, 1998

  Opp til hovedmenyen


 • Natursement

  Aftenposten, 1. februar, 1998
  Et nytt tetningsmiddel er brukt i Romeriksporten.Det virker, og dessuten: Dette materialet er et rent naturprodukt, basert på magnesium og kalsium.

  Stoffet er et sementprodukt. Spørsmålet mitt blir da: Er vanlig sement et naturprodukt, eller er dette den eneste formen for sement som vokser på trær?

  Jeg takker Rolf Manne for tips.

  Beate har også funnet en tilsvarende melding på NRK teletekst.

  Takk også til Fredrik Dobisek som la merke til følgende oppslag i TV2 text-tv:

  108 Telenor beklager lekkasje
  109 Nytt tetningsmiddel vurderes

  5. februar, 1998

  Opp til hovedmenyen


 • Alternativ kunnskap

  Bergens Tidende, 3. februar, 1998
  Folk med høy utdanning og god økonomi har best helse. Da er det kanskje et tegn på intelligens å la reklamen overtale deg til å bruke noen av pengene på helseprodukter?

  Det finnes andre måter å tolke denne sammenhengen på: De med god utdannelse lar seg ikke lure av reklamen, derfor har de god økonomi. Når folk med dårlig økonomi har dårlig helse kan det forklares med at de har brukt masse penger på helseprodukter som ikke virker.

  Disse forklaringene er nok like spekulative som den BT-journalisten gav, men journalisten gir også argumenter for den som vil tro på min tolkning. I denne utgaven av avisen finner man nemlig en oversikt over ulike helseprodukter, med angivelse av forhandler og priser og alt annet som hører med i en god tekstreklame. Samt en del avslørende påstander:

  Takk til Bjørn Bleie for tips.

  5. februar, 1998

  Opp til hovedmenyen


 • Med fostervann i kneet

  Dagbladet, 22. januar, 1998
  Noen er mer alternative en andre. Homøopater med irisdiagnostikk og sukkerkuler er som skolemedisinere å regne sammenlignet den tyske doktoren Hans Müller-Wolfarth. Han er nemlig en "uortodoks" homøopat som diagnostiserer med håndspåleggelse. Det er ikke småtterier hva denne personen kan varte opp med, i alle fall i følge VG. Legen har bl.a. behandlet fotballspilleren Steffen Iversen med ekstrakt av celler fra kufostere.

  Mirakelkuren består også av aminosyrer, enzymer, honningekstrakt, sink, og magnesium. Sprøytene settes i området der skaden sitter. I Steffens tilfelle kneet.

  Flere andre personer har blitt "hjulpet" av den samme "heksedoktoren" (ordvalget oversatt fra "The Mail"), bl.a. Jürgen Klinsmann, Boris Becker, Linford Christie og José Olazbal. Folk med et sånt kundegrunnlag tar seg som regel godt betalt.

  I RBK er man imidlertid skeptisk, de tror ikke at en dyr spiker automatisk gir en god suppe. Det kan ha sammenheng med Nils Arne Eggens filosofi om at man også skal ta vare på hodet til utøverne.

  Takk til Leiv Hodne for tips.

  5. februar, 1998

  Opp til hovedmenyen  Copyright

  Sprøytvarsleren er skrevet av meg, og beskyttet etter åndsverkloven.

  Gjengivelse av saker er OK forutsatt referanse til "Sprøytvarsleren" eller internett-adressen, samt at jeg får melding om hvor det brukes.

  Gjengivelse av større deler av innholdet samlet må forelegges meg først.

  Målsetning:

  Kritikk av påstander, forklaringer og hypoteser som ikke er riktige, som er gitt feil proporsjoner, eller som er presentert på en useriøs, tendensiøs måte. Emner av interesse er vitenskap, teknologi og miljø, samt New-Age-relatert sprøyt presentert som fakta eller seriøse reportasjer.

  Feil?

  Er det noe her du mener er feil? Jeg er avhengig av at det som skrives her er så korrekt som mulig. Finner du noe du mener er feil - faglig eller språklig - vil jeg svært gjerne ha beskjed. Det gjelder uansett om du mener at selve konklusjonen er feil, eller om det bare er feil i konkrete opplysninger. Jeg vil også ha beskjed om du mener et oppslag er utilbørlig, eller hvis det er formulert på en måte som gir et misvisende inntrykk.

  Ingen feil er for liten til å bli korrigert, men jeg forbeholder meg retten til å være uenig.

  Tips?

  Har du tips? Jeg er spesielt interessert i oppslag som er politisk korrekte, men ikke faglig korrekte. Jeg er også interessert i oppslag som følger opp tidligere saker, selv om det nye oppslaget ikke er betydningsfullt i seg selv. Den som bidrar med informasjoner vil bli kreditert. Send meg en mail, men jeg må ha så nøyaktig kildeangivelse som mulig (evt. peker til en internettside). Det beste er om du kan sende utklipp i posten eller pr fax .

  Tilbakemelding?

  Send meg en mail, med ris eller ros. Jeg har ambisjoner om å lage en meget god og troverdig side, men for å klare det er jeg avhengig av tilbakemelding. Ros gjør det lettere å fortsette, ris gjør det lettere å bli bedre. Daglig kommer 5-10 mail til meg om Sprøytvarsleren, og de har hjulpet meg mye. Men det blir enda bedre hvis du også påpeker konkrete saker du liker eller misliker.

  Opp til hoved-menyen


  Min hjemmeside
  ystenes@kjemi.unit.no
  Opp til hovedmenyen