source: http://www.chembio.ntnu.no/users/ystenes/janei/40test.html Laget av Martin Ystenes

Test ditt kunnskapsnivå om miljøproblemer, naturfag og vitenskap.

40 påstander du kan vurdere holdbarheten av

Mener du påstandene nedenfor er riktige eller feil? Eller sagt på annen måte: Er du enig eller uenig?
Legg merke til formuleringen før du svarer.
Riktig/
enig 
Galt/
uenig

Påstand 

1. Før Columbus fant Amerika var det kirkens lære at jorden var flat.
2. Grunnvannet gir opphav til helsefarlig magnetisk stråling (også kalt jordstråling).
3. Minst en hvalart er utryddet på grunn av nordmenns hvalfangst.
4. Det er dokumentert at stråling fra kraftlinjer øker risikoen for kreft, spesielt hos småbarn.
5. Tsjernobyl-ulykken vil bidra til mer enn 1000 kreft-dødsfall i Norge fram til 2036 (dvs. etter 50 år).
6. Det finnes naturlige kreftfremkallende stoffer.
7. Drivhuseffekten skyldes et hull i atmosfæren.
8. Alle kunstige kjemikalier blir kreftfremkallende hvis man får dem i store nok doser.
9. Gjennomsnitts-temperaturen på jordoverflaten steg mer enn 1°C fra 1900 til 2000.
10. Den sterke økningen i antall krefttilfeller det siste århundret skyldes forurensning.
11. Et atom ligner på et lite solsystem hvor elektronene går i baner rundt atomkjernen som planeter rundt sola.
12. Forskerne kan ramse opp navnet på tusener av dyre- og plantearter som menneskene har utryddet det siste århundret.
13. Den seriøse delen av astrologien (dvs. at menneskers liv påvirkes av planetenes posisjoner) bygger på et vitenskapelig fundament.
14. Økningen i hudkrefthyppigheten skyldes ozonhullene.
15. Hvis du lar kjøleskapsdøra stå åpen, blir det varmere i rommet.
16. Flere og flere forskere begynner å tvile på utviklingslæren (Darwins teorier).
17. Diamanter er uknuselige.
18. Forskningen har enda ikke slått fast at røyking er kreftfremkallende.
19. Jordens befolkning vokser stadig raskere, og vil være fordoblet senest om 50 år.
20. Asbest er et naturlig materiale, en slags stein.
21. Økning i antall barn med allergi skyldes i hovedsak miljøforurensning (dvs. transport, industri og lignende).
22. KFK-gassene (klor-fluor-karbon-gasser, freon, CFC) er giftige.
23. Vitenskapen kan ikke forklare at humla kan fly, at humla flyr strider mot fysikken lover.
24. Mennesket vil videreutvikle genene og etter hvert bli mer tilpasset samfunnet.
25. Det er dokumentert at økologiske matvarer er sunnere enn andre matvarer.
26. Hvis man krysser av de 7 første tallene på en LOTTO-kupong har man like stor sjanse til å vinne som hvis man krysser av 7 helt tilfeldige tall.
27.Ved det absolutte nullpunkt (- 273,14°C) står atomene i ro.
28. Exxon Valdez-ulykken i Alaska/Canada og Sea Empress-ulykken utenfor Wales er de største oljeutslippet fra skip som jorden har opplevd.
29. ppb og ppm er giftige stoffer som er farlige i høye konsentrasjoner.
30. Den som blir utsatt for stråling kan i teorien utvikle nye organer, f.eks. et ekstra øre, eller forandre et organ til noe helt nytt.
31. Tsjernobylulykken er verdens største menneskeskapte miljøkatastrofe.
32. Folk som bruker for mye av en type antibiotika kan bli immune mot den.
33. Det finnes sikre tegn på at det finnes intelligent liv andre steder i universet.
34. En bilkatalysator skal fjerne CO2 fra bileksos.
35. På grunn av vår livsstil er vi i ferd med å utrydde oss selv fra planeten.
36. Lettmargarin inneholder plastkuler.
37. Neanderthalermenneskene var våre forfedre.
38. Vitenskapen beskriver livet på jorden som en superorganisme, hvor de enkelte arter utvikler seg slik at det er til det beste for hele miljøet.
39. Forskerne er enige om at vi før eller siden vil oppdage en sivilisasjon i universet som er oss teknologisk overlegne.
40. Tilsetningsstoffer i mat (E-stoffer) regnes av forskere som et alvorlig sunnhetsproblem.
Ditt navn  Email-adressen din (frivillig) 

Påstandene er utformet i forbindelse med en bok: En liten populærvitenskapelig bok med grå permer som ligger på nettet.

Se også Sprøytvarsleren.


To Martin Ystenes home page
ystenes@kjemi.unit.no

Det var over 12000 besøkende på testen i perioden 1997-2000. (Telleren er nå nedlagt, desverre)

Free counter and web stats