source: http://www.chembio.ntnu.no/users/ystenes/sproyt/arkiv/juni_96.htm Ansvarlig: Martin Ystenes ©

Sprøytvarslerens arkiv,
Juni 1996

Vitenskapelige feil og antivitenskapelig tull i media


Oppslag i juni 1996

 1. Mururoa-spreningene utløser jordskjelv. Diverse aviser
 2. Rødt og farlig, men finns det? NRK, Fakta på lørdag
 3. Færre norske fødsler etter Tsjernobyl Adresseavisen
 4. Jordståling gir blackout VG

Ti på topp

Arkiv

Om sprøytvarsleren

Opp til hoved-menyenDisse innleggene er 4 av 10 som ble skrevet da Sprøytvarsleren ble startet opp og ble basert på eldre nyhetsoppslag. Derfor er referansene ikke helt nøyaktige for disse.

 • Mururoa-spreningene utløser jordskjelv.

  En rekke aviser og radiokanaler tidlig på året 1996

  Flere medier og miljøorganisasjoner gikk fullstendig av hengslene da franskmennene sprengte sine atombomber på Muruoa. Jeg har ingen problemer med å forstå indignasjonen over franskmennenes handlinger, jeg deler faktisk denne indignasjonen. Men jeg tror ikke det er effektiv taktikk å bruke argumenter som svært mange umiddelbart vil forstå er feil.

  Man klarte bl.a. å spa opp en fransk forsker som sa at eksplosjonene ville utløse jordskjelv på den andre siden av jordkloden. Slike sensasjonelle oppdagelser måtte man spre i det som fantes av radio-, TV- og avis-kanaler, for folket har jo krav på å bli informert. Men det var visst ingen som tenkte på å stille kritiske spørsmål. Her er ett: Store jordskjelv kan tilsvare tusener eller millioner atombomber. Hvorfor utløser ikke slike store jordskjelv også nye jordskjelv på andre siden av jordkloden?

  Opp til hoved-menyen


 • Rødt og farlig, men finns det?

  Fakta på lørdag 1994(?)

  "Fakta på lørdag" påstås å være fakta, men det er visst ikke grunn nok til å sjekke sine kilder. Dette gjelder bl.a. filmen om "rødt merkurium". "Rødt merkurium" er visstnok et vanvittig kraftig sprengstoff og som bl.a. kan detonere hydrogenbomber. Noe som normalt krever temperaturer rundt 100 millioner grader.... Stoffet lages ved å bestråle kvikksølv og antimon (ca. 1/2 kilo tilsammen) i en kjernekraftreaktor i 30 dager. At filmen i det hele tatt ble vist tyder på at man ikke hadde bedt fagfolk vurdere filmes seriøsitet. At man oversetter mercury til merkurium og ikke kvikksølv, beviser at man ikke har gjort det.

  Men jeg skal ikke være for urettferdig: New Scientist hadde faktisk en sides seriøs omtale av "red mercury" og den sikkerhetsrisiko det innebar. Tidsskriftet tok det til og med opp på lederplass som noe skremmende som burde føre til strengere kontroll av handel med tritium (radioaktivt hydrogen, en nødvendig råstoff i hydrogenbomber). Heller ikke det norske tidsskriftet "Kjemi" klarte å se at det hele måtte vøre tøv, selv om de i alle fall stilte spørsmålstegn. Men spør deg følgende: I følge New Scientist lages rødt merkurium jevnlig ved ca. 20 verk, dvs. 20 atomkraftverk har ca. 1/2 kg av et ekstremt kraftig sprengstoff i sine reaktorer. Er det ikke rart at ingen myndigheter tar det alvorlig?

  For øvrig: Den varmeste flamme noen har klart å lage var på knappe 5000 grader, så 100 millioner grader tyder på en viss inflasjon. Men her hjelper det ikke engang å bruke islandske grader.

  Opp til hoved-menyen


 • Færre norske fødsler etter Tsjernobyl

  Adresseavisen

  Adresseavisen presenterte våren 1996 en artikkel hvor de hevdet at fødselstallene var gått ned med noen få prosent flere steder i Trøndelag, ni måneder etter Tsjernobyl. "Forskerne vet ikke om det skyldes nedfallet etter Tsjernobyl, den angsten som ulykken skapte eller tilfeldigheter" (sitert etter hukommelsen). Joda. Forskere vet. Hvis de leser rapporten fra Statens strålevern om norske helse-effekter etter ulykken finner de følgende uttalelse: "Det kan defor sies at doseverdiene som er evaluert er så små at alle akutte eller deterministiske stråleskader kan utelukkes etter Tsjernobylulykken." (Setningen som er uthevet ble understreket i rapporten.) Det kan godt tenkes at de som utførte målingene ikke vet dette, men hvis de ikke har lest så sentral bakgrunnsinformasjon er de ikke forskere.

  Av og til kan man bli fristet til å tro at enkelte Tsjernobylforskere bevisst satser på å bygge opp under utrygghet. Det sikrer arbeidsplassene deres. Hvordan skal man få penger til videre forskning når Tsjernobylulykken ikke lenger er interessant?

  For ordens skyld: Mest sannsynlig skyldes reduksjonen i fødselstallet tilfeldige utslag. Men man kan ikke se bort fra at angsten hadde en virkning, angst under svangerskapet kan utløse tidlige aborter. Og det var jo mange som syntes det var formålstjenlig, eller opplagsfremmende, å underbygge denne frykten også i 1986. Men det er fullstendig utelukket at strålingen fra Tsjernobyl kunne gitt slike effekter i Norge.

  Opp til hoved-menyen


 • Jordståling gir blackout

  VG

  De høye ulykkestallene langs E18 gjennom Vestfold er forklart, ifølge VG. Det finnes nemlig punkter med så sterk jordstråling at de kan gi bilførere black-out. Da må det være slik da, for man må da stole på det som stå i avisa? Ikke sant? Veeeeel, det kommer nå litt an på avvvisa, det da.

  Det er utrolig at en avis kan presentere slik tøv over hele førstesiden. For den som lurer på hva jordstråling er kan jeg henvise til "Store Norske Leksikon". Finner du ingen ting om jordstråling der, sier du? Absolutt ingen ting? Næ! Så rart!

  Jeg må for øvrig få gratulere VG med en journalistisk bragd. Man hadde klart å finne en forsker som var villig til å uttale seg uten å avvise jordstråling som rent tøv. Det er godt gjort.

  Opp til hoved-menyen  Copyright

  Sprøytvarsleren er skrevet av meg, og beskyttet etter åndsverkloven.

  Gjengivelse av saker er OK forutsatt referanse til "Sprøytvarsleren" eller internett-adressen, samt at jeg får melding om hvor det brukes.

  Gjengivelse av større deler av innholdet samlet må forelegges meg først.

  Opp til hoved-menyen


  Martin Ystenes home page
  ystenes@kjemi.unit.no