source: http://www.chembio.ntnu.no/users/ystenes/sproyt/arkiv/aug_96.htm Ansvarlig: Martin Ystenes ©

Sprøytvarslerens arkiv,
August 1996

Vitenskapelige feil og antivitenskapelig tull i media


Oppslag i august 1996

 1. Dagbladet med egen brystkreftforskning? Dagbladet

Ti på topp

Arkiv

Om sprøytvarsleren

Opp til hoved-menyen • Dagbladet med egen brystkreftforskning?

  Dagbladet, 8. august 1996
  I sommer har Dagbladet kjørt knallhardt ut mot hormonhermere, bl.a. i sprøytemidler på utenlandske jordbær. Slike forbindelser skal bl.a. være kreftfremkallende (brystkreft) og føre til redusert sædkvalitet. At SFT og andre faginstanser tar d
   isse hypotesene med knusende ro, ser ikke ut til å ha noen betydning bortsett fra at det gjør det hele mer spennende (cover-up!). At de store vitenskapelige tidsskriftene i samme periode har hatt artikler om nye funn som ser ut til å avkrefte påstanden om redusert sædkvalitet ser ikke ut til å ha nådd hverken Dagbladet eller miljøorganisasjonene. (Enten ser de ikke noe poeng i å være oppdatert, eller kanskje tenker de at "nå haster det å få panikk før det blir for sent"?)

   Alt dette er likevel i tråd med hva man kan forvente av tabloidaviser og miljøforkjempere. Men 8. august bruker Dagbladet hele første side til å fortelle at antall brystkrefttilfeller hadde økt dramatisk de siste årene. Så langt er det greitt. Men avisen må jo prøve å forklare årsaken til denne økning og da er jo sammenhengen mellom hormonhermere og kreft fin å ta fram, den er jo så mye omtalt at det må jo være sant. Så plutselig er hypotesen oppjustert til et faktum.

   Ja, ja, det må være godt for Dagbladet at noen tror på dem. Om ikke andre gjør det så tror de åpenbart på seg selv.

   20. august 1996


   Copyright

   Sprøytvarsleren er skrevet av meg, og beskyttet etter åndsverkloven.

   Gjengivelse av saker er OK forutsatt referanse til "Sprøytvarsleren" eller internett-adressen, samt at jeg får melding om hvor det brukes.

   Gjengivelse av større deler av innholdet samlet må forelegges meg først.

   Opp til hoved-menyen


   Martin Ystenes home page
   ystenes@kjemi.unit.no