Sprøytvarslerens skrytealbum

Foredrag, kåserier, debattledelser og andre framtredener

om populærvitenskap, formidling/mediekontakt og intelligente barns problemer

  1. "Knallforelesningen" i forbindelse med "Åpent hus", NTNU, Trondheim14. og 15. oktober 2001.
  2. "Kjemi- og fysikkeksperimenter du kan gjøre hjemme", Forskningstorget, Trondheim, 27. september 2001
  3. "Kunnskap mot dumskap i mediedebatten?". Innledningsforedrag til paneldebatt, Polyteknisk forening, Trondheim, 27. september 2001.
  4. Lunsjforedrag: "Derfor velger så få realfag", Gløshaugen akademiske klubb, NTNU, 13. september 2001.
  5. Foredrag om "Sprøyt i media" ved Bio-konferansen "Mer mellom himmel og jord", Oslo, 11. mai 2001.
  6. Møteleder: "Myter i miljødebatten", Aktivitetsuka, NTNU, 14. mars 2001.
  7. Forelesning "Blemmer og myteskapning i media", ved årsmøte for Norske Fysikkstudenters Forening, Trondheim, 9. mars 2001.
  8. Foredrag "Realister begynner å bli mangelvare. Er det fordi vi er for dumme?" Bjørnegildet, UiO, 22. februar 2001.
  9. Foredrag "Tsjernobyl og utarmet uran. Debatter hvor kunnskap er uønsket" Bjørnegildet, UiO, 22. februar 2001.
  10. Foredrag "Hvorfor blir det ofte sprøyt når media omtaler realfaglige saker?", Norsk Kjemisk Selskap, Oslo, 26. oktober 2000.
  11. Deltager på paneldebatt, Hydro-dagene NTNU, 25. oktober 2000.
  12. "Media og HMS". Forelesning ved Prides Sommerseminar, Tønsberg, 29. august 2000.
  13. "Science and nonsense". Kåseri ved forskerkonferansen OCOP-2000 i Oslo, 21. juni 2000.
  14. "Utrydningstruet klippfisk, brannfarlig nitrogengas og jordens absolutte frysepunkt", Foredrag ved innvielsen av Realfagbygget, NTNU, 29. mai 2000.
  15. "Blemmer og myteskapninger i media", "Felleskollokvium" ved Institutt for fysikk, UiO 25. mai 2000.
  16. Foredrag "Om intelligente barns problemer i norsk skole", Mensas Årsmøte, Trondheim, 8. april 2000.
  17. Forelesning om realfag i media, Realfagsdagen, UiB, 16. mars 2000.
  18. Møteleder: "Myter i miljødebatten", Aktivitetsuka, NTNU, 1. mars 2000.
  19. Innledning og paneldebatt: "Finnes det liv i universet?", Aktivitetsuka, NTNU, 29. februar 2000.
  20. Forelesning: "Myter i vitenskapen", for deltakere i KappAbel-konkurransen, NTNU, 4. februar 2000.
  21. Kåseri: "Når media skriver om kjemi.", Forskningssenteret, Norsk Hydro, Porsgrunn. 2. februar 2000.
  22. Gjeste-forelesning i forbindelse med tildelelse av Thaulow-prisen: "Når media skriver om kjemi - eksempler på blemmer og myteskaping.", Universitetet i Oslo, 6. desember 1999.
  23. Forelesning med debatt: "Kreativitet og kunnskap", NTNU Dragvoll, 2. desember 1999.
  24. Foredrag med debatt: "Homøopati, vitenskap og Aarbakkeutvalgets rapport", Det Akademiske Kvarteret, Bergen, 24. november 1999.
  25. Medvirkning i teknologishow med "Kosmetikk - lur kjemi eller bare lureri?", Studentersamfunnet, Trondheim, 18. oktober 1999.
  26. Forelesning "Hvor galt kan det gå?", Institutt for journalistikk, Fredrikstad, 15. oktober 1999.
  27. Foredrag "Om utrydningstruet klippfisk, brannfarlig nitrogengas og jordens absolutte frysepunkt", NKS Trondheim, 6. oktober 1999.
  28. Foredrag "Om utrydningstruet klippfisk, brannfarlig nitrogengas og jordens absolutte frysepunkt", NKS Bergen, 5. oktober 1999.
  29. Paneldebattdeltaker ved formidlings-seminaret "Fra god forskning til godt stoff", i regi av Forskningsrådet, Oslo, 10. juni 1999.
  30. To forelesninger, "Feil i media" og "Hva er vitenskap", for nyhetsredaksjonen i TV2, Bergen, 16. mars 1999.
  31. Foredrag for Fredrikstad Presseklubb, 5. mars 1999.
  32. Innledning og paneldebatt ved Hellkonferansen (Norsk Journalistlag), Stjørdal, 13. februar 1999.
  33. Foredrag "Galilei-Kopernikus-Syndromet", Realistforeningen, Oslo, 2. desember 1998.
  34. Foredrag om media forvrengninger av informasjon ved seminar arrangert av Norsk Veterinærinstitutt, Orkdal, 11. november 1998.
  35. Kurs for lærere ved videregående skoler i Nord-Trøndelag, Verdal, 23. oktober 1998.
  36. Foredrag ved Norsk Kjemisk Selskap, Stavanger, 28. mai 1998
  37. Kåseri ved Vitensenteret, Trondheim, 17. mai 1998.
  38. Kåseri ved Norsk Konferanse for Utdanning og Læring, Trondheim, 9. mai 1998.
  39. Forberedte innlegg og paneldebatt ved Forskerforbundets (FAP) seminar, Hønefoss, 7-8. mai, 1998.
  40. Populærvitenskapelig foredrag ved Vitensenteret, Trondheim, 5. og 26. februar, 1998.
  41. Populærvitenskapelig foredrag ved Vitensenteret, Trondheim, 30. desember, 1997.
  42. "Eksperimentalforelesningen - nødvendig krydder i kjemiundervisningen?" Forelesning for naturfaglærer ved AVH Kjemi, høsten 1995.
  43. "Knallforelesningen" i forbindelse med UKA i 1985, 1989, 1991, 1993 og 1995, og ved flere andre anledninger.


 
Martin Ystenes home page
martin@ystenes.com