source: http://www.chembio.ntnu.no/users/ystenes/sproyt/arkiv/juli_97.htm Ansvarlig: Martin Ystenes ©

Sprøytvarslerens arkiv,
Juli 1997

Vitenskapelige feil og antivitenskapelig tull i media


Oppslag i juli 1997

 1. Det høres i alle fall ut som en sensasjon P4-nyhetene
 2. Er vitenskapen bevisst uærlig? Boken: Ekstremismismens tidsalder - Det 20. århundrets historie
 3. Lang klekketid Adresseavisen
 4. Regn fra blå himmel Teknisk Ukeblad

Ti på topp

Arkiv

Om sprøytvarsleren

Opp til hoved-menyen • Det høres i alle fall ut som en sensasjon.

  P4-nyhetene, 31. juli 1997
  En melding på P4-nyhetene forteller at forskere har fulgt arbeidarar knyta til gummiindustrien og funnet at "ein av fire som arbeider i produksjon som utløyser vulkanrøyk utviklar kreft".

  En liten detalj er at det er få vulkaner i denne industrien, men mye vulkanisering.

  Litt viktigere er det at 1 av 4 tilsvarer nesten eksakt den normale kreftrisikoen i den norske befolkningen. I 1991 ble det regnet at 23% av den norske befolkningen ville få kreft.

  31. juli 1997

  Opp til hovedmenyen


 • Er vitenskapen bevisst uærlig?

  Boken: Ekstremismismens tidsalder - Det 20. århundrets historie. Gyldendal 1997
  Gisle Hannemyr har sendt meg et tips om boken Ekstremismismens tidsalder - Det 20. århundrets historie av Eric Hobsbawn. Jeg skal la være å gi navnet til oversetteren, for han ha ettertrykkelig tråkket baret:

  I følge oversetteren er forskerne opptatt av å "forfalske" teoriene sine.

  Det han opplagt har misforstått er ordet "falsificate" som er mye brukt i vitenskapsteori. "Falsificate" kan oversettes med "utprøve", i betydningen å teste eller å finne ut om de er riktige. Det er faktisk en meget ærlig målsetning å "falsifisere" sine egne teorier.

  28. juli, 1997

  Opp til hovedmenyen


 • Lang klekketid

  Adresseavisen, 26/6 1997
  I Portugal har man funnet dinosaur-egg, faktisk mange av dem, og det er en sensasjon. Men ingen sensasjon er så stor at den ikke kan gjøres litt større:

  De vel 100 eggene, ca. 13 centimeter i diameter, menes å ha vært lagt av en Tyrannosaurus Rex-hunn for omkring 140 millioner år siden.

  Tyrannosaurus Rex levde på jorden for ca. 70-80 millioner år siden. Det betyr at eggene hadde en klekketid på drøye 50 millioner år. Ikke rart de døde ut!

  24. juli 1997

  Opp til hovedmenyen


 • Regn fra blå himmel

  Teknisk Ukeblad, 26. juni 1997

  Et amerikansk forskerteam har vist at det regner av små kometer over jorden. Nye studier av Dr. Louis Frank har bekreftet en teori om at jorden bombarderes med 30.000 kometer på 20-50 tonn hver dag. Hvem sin teori det er? Dr. Louis Frank sin. Nå er det ikke helt uvanlig at forskere bekrefter sin egen teori, men som regel er det en styrke for en teori at den inspirerer også andre forskere til å teste den. Inntil nylig har teorien vært nokså langt unna toppoppslagene i vitenskapelige tidsskrift.

  Grunnen til at andre ikke har undersøkt teorier er kanskje at den virker litt for usannsynlig. Det er kanskje ikke så utenkelig at slike bombardementer skjer, men det er vanskeligere å tenke seg at det skjer uten at noen har oppdaget det. Det er ikke få argumenter mot teorien man kan bruke:

  Jeg har flere argumenter, men det burde holde. Det finnes selvfølgelig også argumenter for å ta teorien seriøst.

  For å ikke være for urettferdig: Artikkelen (både den i Teknisk Ukeblad og den i New Scientist) nevner to argumenter mot teorien, nemlig mangelen på observasjoner i teleskop og ved seismiske målinger på månen. Men begge presenterer dette som plausible teorier som kan ha stor betydning for vår forståelse av solsystemets dannelse. Man skal ikke se bort fra at det er noe hold i deler av teorien. Det kan til og med tenkes at det er prrsentasjonen i New Scientis og TU det er noe feil med, ikke teorien. Men slik teorien er presentert er det grunn til å etterlyse litt mer kritisk tenkning, i alle fall fra ekspertkommentatorer.

  1. juli, 1997

  Opp til hovedmenyen  Copyright

  Sprøytvarsleren er skrevet av meg, og beskyttet etter åndsverkloven.

  Gjengivelse av saker er OK forutsatt referanse til "Sprøytvarsleren" eller internett-adressen, samt at jeg får melding om hvor det brukes.

  Gjengivelse av større deler av innholdet samlet må forelegges meg først.

  Målsetning:

  Kritikk av påstander, forklaringer og hypoteser som ikke er riktige, som er gitt feil proporsjoner, eller som er presentert på en useriøs, tendensiøs måte. Emner av interesse er vitenskap, teknologi og miljø, samt New-Age-relatert sprøyt presentert som fakta eller seriøse reportasjer.

  Feil?

  Er det noe her du mener er feil? Jeg er avhengig av at det som skrives her er så korrekt som mulig. Finner du noe du mener er feil - faglig eller språklig - vil jeg svært gjerne ha beskjed. Det gjelder uansett om du mener at selve konklusjonen er feil, eller om det bare er feil i konkrete opplysninger. Jeg vil også ha beskjed om du mener et oppslag er utilbørlig, eller hvis det er formulert på en måte som gir et misvisende inntrykk.

  Ingen feil er for liten til å bli korrigert, men jeg forbeholder meg retten til å være uenig.

  Tips?

  Har du tips? Jeg er spesielt interessert i oppslag som er politisk korrekte, men ikke faglig korrekte. Jeg er også interessert i oppslag som følger opp tidligere saker, selv om det nye oppslaget ikke er betydningsfullt i seg selv. Den som bidrar med informasjoner vil bli kreditert. Send meg en mail, men jeg må ha så nøyaktig kildeangivelse som mulig (evt. peker til en internettside). Det beste er om du kan sende utklipp i posten eller pr fax .

  Tilbakemelding?

  Send meg en mail, med ris eller ros. Jeg har ambisjoner om å lage en meget god og troverdig side, men for å klare det er jeg avhengig av tilbakemelding. Ros gjør det lettere å fortsette, ris gjør det lettere å bli bedre. Daglig kommer 5-10 mail til meg om Sprøytvarsleren, og de har hjulpet meg mye. Men det blir enda bedre hvis du også påpeker konkrete saker du liker eller misliker.

  Opp til hoved-menyen


  Martin Ystenes home page
  ystenes@kjemi.unit.no