source: http://www.chembio.ntnu.no/users/ystenes/sproyt/arkiv/okt_96.htm Ansvarlig: Martin Ystenes ©

Sprøytvarslerens arkiv,
Oktober 1996

Vitenskapelige feil og antivitenskapelig tull i media


Oppslag i oktober 1996

 1. Farlig virus på Internett Universitetsavisa
 2. Naturens egen penicillin "Naturposten"
 3. Er helsekost virkelig helsekost? "Naturposten" etc.
 4. Pauling beviste at magneter hjelper på blodgjennomstrømming Familiekatalogen
 5. Spekulativ vold med miljøalibi Barne-TV, NRK
 6. Om selen og tungmetaller Diverse helsekostreklame.

Ti på topp

Arkiv

Om sprøytvarsleren

Opp til hoved-menyen • Farlig virus på Internett

  Universitetsavisa, nr. 16, 1996
  Med jevne mellomrom de siste årene har jeg fått e-mail om et farlig virus på Internett. Man skal se opp for e-mail med tittelen "Good Times" el. lign. I Universitetsavisa nr. 16 advares vi igjen mot dette farlige viruset. Problemet er at det aldri har vært noen som har sett det, og det er heller ingen som har forklart hvordan dette ekstremt farlige viruset skulle fungere. Derfor har bl.a. ansvarlige på kjemifakultetets nett sendt en generell beskjed til alle brukere om at han nå er lei av dette tullet.

  Virusmeldingen er nemlig ikke annet enn historiens kanskje mest vellykkede kjedebrev, en slags avisand eller "internett-and". Virusmeldingen er i seg selv et virus som infiltrerer brukeren istedet for maskinen. At dette viruset nå har smittet Universitetsavisa viser hvor farlig det er.

  25. oktober, 1996

  Opp til hoved-menyen


 • Naturens egen penicillin

  "Naturposten" 2/1996, Reklameblad fra "Moder Jord", økologisk handel
  Bio resistent, et preparat laget av "immunstyrkende urter", omtales i reklamebladet som "Naturens egen penicillin". Hvorfor ikke like godt bruke naturens egen penicillin, nemlig penicillin? Penicillin er nemlig et naturstoff.

  24. oktober, 1996

  Opp til hoved-menyen


 • Er helsekost virkelig helsekost?

  "Naturposten" 2/1996, samt diverse andre helsekostblad
  På side 6 i dette reklamebladet averteres bidronning-gele, "naturens gave til kvinnen" som et middel mot et passelig antall plager. Det står ingen ting om bivirkninger. En artikkel i New Scientist, 13. Juli 1996 forteller om en undersøkelse blant leger i Devon and Cornwall. Denne avslørte bl.a. to dødsfall på grunn anaphylaxis, en kraftig allergisk reaksjon, etter inntak av slik gele.

  Studien er utført av Edzard Ernst, professor ved "Centre for Complimentary Health Studies" ved Exeter University. Edzard Ernst er verdens første professor av sitt slag. Slik han driver og finner resultater tror jeg ikke at helsekostforretningene vil være særlig glad for hans arbeid.

  I vår kom et annet helsekostblad i posten ("Trender i helsekost") som opplyste at betakarotener skulle beskytte mot alle typer kreft. Men da hadde allerede amerikanske helsemyndigheter bestemt seg for å avslutte en test av betakaroteners virkning på mennesker (Se New Scientist, 27. Januar 1996). Stoffet viste seg nemlig å øke risikoen for lungekreft, med ca. 28%! Betakarotenene var dermed 100 til 1000 ganger så farlig som Tsjernobylnedfallet over Norge. En finsk undersøkelse fra 1994 bekrefter at betakarotener gir en generell økning i kreftrisikoen.

  I et tredje helsekostblad, "Naturligvis, Tilbudsavis, høsten 1996", sies det slik: "Kravet til dokumentasjon av et naturlegemiddels kvalitet tilsvarer andre spesialpreparater, men kravene til dokumentasjon over sikkerhet og effekt er ikke like omfattende." Faktum er at det ikke stilles krav til dokumentert effekt, og det kreves ingen undersøkelse av om stoffene er kreft- eller allergifremkallende. Det stilles ikke slike krav til kosttilskudd heller, som man ser.

  24. oktober, 1996

  Opp til hoved-menyen


 • Pauling beviste at magneter hjelper på blodgjennomstrømming

  Familiekatalogen, Nr. 4 - 1996
  På side 36 i katalogen averteres "ekte kinesiske magnet-armbånd" til salgs. Denslags har man sett før. Det spesielle i denne annonsen er at man har prøvd å forklare virkningen av armbåndene: "Forskerne forklarer: Det finnes en forklaring på helbredende magnetisme. Det oppdaget den dobbelt nobellprisvinneren Linus Pauling alt i 1936. Han oppdaget at hver røde blodcelle har et jernatom og at blod er paramagnetisk. krysser et blodkar magnetiske poler inntreffer en fysiologisk forandring som får blodet til å strømme mer fritt. Blodårene utvides slik at sirkulasjonen forbedres og kroppscellene får mer oksygen." Bokstavrett gjengitt.

  Er dette virkelig Linus Pauling sin forklaring? Jeg skal ikke henge meg opp i detaljer som at blodcellene har langt mer enn ett jernatom hver, og at poenget er å krysse feltlinjene og ikke magnetpolen. Men det er riktig at hemoglobinet i de røde blodcellene er paramagnetisk. Det tiltrekkes av magnetfeltet, om enn uhyre svakt. I den grad feltet har noen effekt må det bety at magnetene bremser på blodcellene. Jeg er overbevist om at geniet Linus Pauling visste dette.

  For øvrig: Linus Pauling døde nylig, og kan ikke lenger forsvare seg overfor slike misbruk av hans navn.

  22. oktober, 1996

  Opp til hoved-menyen


 • Spekulativ vold med miljøalibi

  Barne-TV, NRK, Morgenen 19/10, 1996 og Disneytimen, TV2, morgenen 4/1 1997.
  Like etter et barneprogram med Anne-Cath Vestly ble det sendt et program hvor barna fikk se en tegnefilmversjon av ozonproblematikken. Vi så folk som gav blaffen i miljøet og tillot utslipp av giftig-grønne ozonødeleggende stoffer. Konsekvensen var at barn måtte jages inn i full fart nå sola kom fram, "alle" fikk voksende flekker (dvs. hudkreft) og på slutten av filmen ble hovedpersonen grillet på grillspyd, stekt av strålene fra en farlig sol.

  Hordan er virkeligheten? En kommentar-artikkel i "Nature", 13. Juni 1996, gir en god og sikker oversikt. Skadene på ozonlaget vil være størst i 1997, deretter blir det bedre. I 1997 vil laget være redusert med 4% mellom 65°N og 65°S. Det betyr at UV-strålingen har økt med maksimalt 4% i dette området. Over polområdene, i ozonhullene, har det vært opptil 50% reduksjon, men her er i utgangspunktet UV-strålingen langt mindre. Et ozonhull over Tromsø kan vare noen få dager og kan bety at Tromsø får en UV-stråling som er lik normalstrålingen i København.

  Den farligste konsekvensen av økt UV-stråling er hudkreft. En 4% økning i UV-strålingen vil øke risikoen noen få prosent, noe mer i Norge på grunn av kortvarige ozonhull i påsken. Dette er en umålbar effekt sammenlignet med sterke økningen i hudkrefttilfeller man opplever i dag og som skyldes overdreven soling. Faktisk er det trolig at ozonhullene vil medføre en reduksjon i mengden av hudkreft, fordi mediefokuseringen gjør at folk blir mer forsiktige med å sole seg.

  Ozonlaget skal vi ta vare på. Men må vi skremme vannet av barna, med en argumentasjon som er outrert til det absurde og med begreper som barn ikke har mulighet til å forstå? For meg var denne tegnefilmen ren, spekulativ vold servert for små barn og med miljø som et meget tvilsomt alibi.

  En biologiprofessor, som hele sitt forskerliv har arbeidet med økologi, har i et portrett-intervju (i bladet "Forskning") uttalt følgende: En del av den informasjonen som har kommet fram er ikke bare riv ruskende gal, men ligger også nær det kriminelle når den får ungdom til å ta sitt liv av frykt for miljøets framtid.

  20. oktober, 1996

  TV2, Disneytimen, 4. januar 1997
  En god oppfølger til det overstående kom i en Disney-film i TV2. Her skal Langbein la seg velge til borgermester for å rydde opp i forurensning fra en fabrikk. Presentasjonen er så outrert som bare Disney kan lage den, og pleier å lage den.

  Men så dukker "Ozon-monsteret" opp, et slimete monster som utvikler seg når fabrikkeieren får plassert 10 tønner giftig avfall i garasjen til Langbein. For som fabrikkeieren skriker til den som har plassert tønnene der: "Du vet at hvis gifttønnene utsettes for sollys så muterer de og blir levende."

  Og vi lurer på hvor barna får fremtidsfrykten fra.

  5. januar, 1997

  Opp til hoved-menyen


 • Om selen og tungmetaller

  Diverse helsekostreklame, høsten, 1996
  Et av de mest populære grunnstoffene for tiden er selen, et viktig sporstoff i kosten. Riktignok er ikke selenmangel noe problem i Norge (eller de fleste andre steder), men det er jo så eksotisk at ethvert kost-tilskudd med respekt for seg selv må ha det med.

  En av de mange påståtte virkninger er at selen binder tungmetaller. Det er helt riktig, selen dannner uløselige forbindelser med bly, kvikksølv og kadmium og mange andre lignende miljøgifter. Med andre ord, er du redd for slike miljøgifter skal du spise selen. Ikke sant?

  Problemet er at selen er omtrent like giftig som kadmium og kvikksølv, og giftigere enn alle andre aktuelle tungmetaller. Derfor er det faktisk en bedre ide å spise tungmetaller for å beskytte seg mot eventuell selenforgiftning.

  10. oktober, 1996

  Opp til hoved-menyen  Copyright

  Sprøytvarsleren er skrevet av meg, og beskyttet etter åndsverkloven.

  Gjengivelse av saker er OK forutsatt referanse til "Sprøytvarsleren" eller internett-adressen, samt at jeg får melding om hvor det brukes.

  Gjengivelse av større deler av innholdet samlet må forelegges meg først.

  Opp til hoved-menyen


  Martin Ystenes home page
  ystenes@kjemi.unit.no