source: http://www.chembio.ntnu.no/users/ystenes/sproyt/index.html Ansvarlig: Martin Ystenes ©

Sprøytvarsleren

Vitenskapelige feil og antivitenskapelig tull i media


 • Copyright/ansvar
 • Adresse, faks, telefon.
 • Gjengivelse av stoff fra Sprøytvarsleren
 • Bruk av Sprøytvarsleren i skolesammenheng
 • Tips
 • Kritikk/tilbakemelding
 • Tilsvar


 • Skrevet august 1998. Kommentarer på dette tas imot med takk.  Copyright

  Sprøytvarsleren er skrevet av meg, Martin Ystenes, og beskyttet etter åndsverkloven. Jeg er også alene ansvarlig for det som står skrevet, også i de tilfellene jeg har basert meg å tips fra andre.

  Gjengivelse av stoff fra Sprøytvarsleren

  Gjengivelse av saker er OK forutsatt referanse til "Sprøytvarsleren/Martin Ystenes" samt at jeg får melding om hvor det brukes.

  Et viktig forutsetning for gjengivelse er at det gjengis en mest mulig oppdatert versjon av oppslaget, og at oppslaget har stått oppe minst en uke. Dette for å sikre at oppslaget har vært gjennom den kvalitetssikringen som ligger i det å ha en kritisk og faglig sterk lesekrets. Hvis saken er fjernet fra spalten, skal det heller ikke henvises til oppslaget, men eventuelt til andre steder den er presentert, f. eks. i bokform.

  Gjengivelse av større deler av innholdet samlet må forelegges meg først.

  Bruk av Sprøytvarsleren i skolesammenheng

  Jeg er meget positivt innstilt til at man bruker Sprøytvarsleren i undervisningen, men må ta to forbehold:

  Utfra dette har jeg kommet fram til følgende regler som jeg håper du følger: Spørsmål om dette sendes til
  bruk@vitenskap.com.

  Tips

  Tips sendes til tips@vitenskap.com. Tips tas imot kontinuerlig, og som (første) tipser av en sak blir du kreditert tipset (med lenke til hjemmeside eller e-mailadresse), med mindre du ønsker å være anonym.

  Bruk helst ordet sprøyt i mailens "subject", samt minst ett stikkord som identifiserer saken. F.eks.: Sprøyt: Tsjernobyl/Dagbladet. Husk også å angi navn og email/hjemmeside, slik at jeg vet hvem du er.

  Hvis mulig, vil jeg se oppslaget i papirversjon. Send det gjerne per brev eller faks.

  Hvis du lurer på om tipset er godt nok, så kan dette kanskje være avklarende:

  Kritikk/tilbakemelding

  Jeg er avhengig av kritikk for å lage en troverdig side. All kritikk blir derfor tatt alvorlig og vurdert. Ingen feil er for liten til å bli rettet! det være seg feil opplysninger, tolking eller feil i språk. Den som gir viktige korreksjoner eller tilleggopplysninger blir kreditert på samme måte som tipsere.

  Kritikk/tilbakemelding sendes til kommentar@vitenskap.com.

  Tilsvar

  Jeg vil følge, så godt jeg kan, alle regler for god presseskikk. Heri ligger følgende:

  Henvendelser om dette sendes til: kommentar@vitenskap.com.