ystenes.jpg

Martin Ystenes

Professor, dr.ing.
Lab of Inorganic Chemistry
Department of Materials Science
Faculty of Natural Sciences and Technology
Norwegian University of Sciences and Technology
(former Norwegian Institute of Technology (NTH))
TRONDHEIM, NORWAY
Mine professorelle sider
 
Mine populærvitenskapelige sider

www.vitenskap.com

"Barn i nød", om evnerike barns problemer i skolen og ellers
Sprøytvarsleren, Nye Sprøytvarsleren på vgb.no Myter innen naturvitenskapen, Test din kunnskap, boken "Sprøytvarsel", "Y-philes"

Mine pedagogiske sider

www.pedagogikk.com  eller  hvorfor.info

TMT4100, TMT4106, (nyere sider på it's learning) Forkurs i kjemi, Deleksamener i kjemifag

http://ystenes.com  E-post/E-mail: martin@ystenes.com
(http://www.nt.ntnu.no/users/ystenes/) (NTNU: ystenes@nt.ntnu.no. Privat: ystenes@online.no)
NTNU-katalogen, Telefonkatalogen
www.vitenskap.com www.pedagogikk.com 

Free counter and web stats