Informasjon om oppfriskningskurs i kjemi – august 2022

 

 


Kjemi - fordi du trenger det

Ved de fleste sivilingeniørutdannelser og realfagutdannelser inngår kjemi som et eget fag. Mangler du grunnkunnskap, har du mye å tjene på et oppfriskningskurs.

 

Bakgrunn: Tidligere ble det krevd minst ett kjemifag for opptak til teknologistudier ved NTNU. Dette kravet er fjernet, men kjemifagene er de samme som før.

Undervisningskonsept:
Hovedvekt blir lagt på at du skal arbeide deg gjennom øvinger etter å ha fått en oversikt av faglærer. Oppgavene er utformet slik at de skal gi en fornuftig progresjon både for de som mangler det meste og for de som bare trenger å hente fram det kjente. Samarbeid mellom studenter, samt mellom studenter og assistenter, er viktig.

Forventede forkunnskaper: Intet kreves, men alt du vet vil hjelpe deg. Les her om hva du kan gjøre for å forberede deg. Mer stoff finner du her.

Forventninger ellers: Interesse for å lære, vilje til å arbeide for å nå målet, og forståelse for at ikke alt kan forstås intuitivt. Noe kunnskap må læres - særlig innen kjemi.

 

 

Timeplan
Sted: R7 - Realfagbygget

Faglærer og foreleser: Professor Martin Ystenes

08.30: Demonstrasjonsforsøk (ikke lørdag)
09.15-10.00: Forelesn.
10.15-12.00: Øving

13.15-14.00: Forelesn.
14.15-16.00: Øving

Hver dag skal ha en gjennomgående logisk helhet.

Du må regne med at du vil bruke hele den oppsatte tiden alle dagene kurset varer.

Fast ukeplan:

Tirsdag 9. august: R7
De viktigste grunnstoffene. Hvordan grunnstoffer kan kombineres til forbindelser. Kjemisk formel. Grunnstoffer, atomer og molekyler.
Øving 1 - Lf til Øving 1


Onsdag 10. august: R7
Sterke syrer og baser. Salter. Ioner. Reaksjoner mellom dem. Noen viktige uorganiske kjemiske stoffer.
Øving 2  - Lf til Øving 2

Torsdag 11. august: R7
Molbegrepet, vekt av atom og molekyl. Balansering av reaksjoner. Konsentrasjonsmål. Støkiometri - beregning av mengdeforhold. 
Øving 3  - Lf til Øving 3

Fredag 12. august: R7. Likevektskonstanter, vannets egenspalting. pH. Likevektsberegninger for syrer og salter.
Øving 4 - Lf til Øving 4

Lørdag 13. august: R7
Obs. Lørdag begynner undervisningen 9.15. Ladninger for ioner, oksidasjonstall, beregning av oksidasjonstall. Red-oksreaksjoner. Halvreaksjoner. Kombinasjon til totalreaksjoner.
Øving 5 - Lf til Øving 5


Mer å trene på finner du her.

Hva vektlegger vi?

- Undervisningen kan sammenlignes med 2Kj/Kjemi 1 fra videregående skole når det gjelder nivå, men er helt frikoblet fra disse fagene når det gjelder innhold og faglig tilnærmingsmåte.
- Du vil lære det grunnleggende kjemiske formspråket
- Du vil lære de viktigste verktøy for bruk i kjemien
- Valg av emner er gjort ut fra erfaringer fra flere tusen eksamensbesvarelser. Vi fokuserer på de områdene hvor problemene viser seg å være størst.

Det blir lagt vekt på helt grunnleggende "stoffkjemi", men det kan uansett være en stor fordel å lese den salgs på egen hånd.

Hvordan underviser vi?

Undervisningen er lagt opp etter samme lest som for universitetsfag generelt.
Det legges stor vekt på øvinger, hvor samarbeid mellom studenter og mellom studenter og assistenter er viktig.
Det vil bli rikelig mulighet til å stille spørsmål.
Kurset inneholder ikke laboratorieøvinger.

Hva forventer vi av deg?

Interesse for å lære.
Vilje til å gjøre noe for å lære.
At du ber om hjelp når du trenger hjelp.

Kurset er ment for den som mangler den grunnleggende kjemiske kunnskapen, derfor forutsetter vi ingen ting. Skjønt, som alltid ellers, man forventer en viss generell allmennkunnskap.
Er du helt blank, eller vil gjerne vite mer, se pekere lenger oppe på denne siden.

Pensumlitteratur

Det du skal lære kommer tydelig fram fra øvingene. Som lærebok anbefales hvilken som helt lærebok i kjemi for videregående skole. Du kan også bruke læreboka som du skal bruke i kjemifaget under studiet. Teknologistudenter innen maskin, bygg/miljø og marin teknologi vil ikke ha en gitt pensumbok, men kan velge selv. Anbefalte bøker, og vurdering av disse kan blant annet finnes her .

Alle må kjøpe data-samlingen Aylward and Findlay, "SI Chemical data", som også brukes i andre kjemifag.

Målsetning:

Vi kan ikke lære deg kjemi på en uke, men du vil vite hva faget handler om når faget begynner, og du vil vite mer om hva som er en effektiv læringsstrategi i faget. Senere i kjemifaget vil det alltid bli en repetering av viktige prinsipper før det nye introduseres, men tempoet er høyt så det blir krevende å lære alt fra grunnen av. Forkurset vil gi deg noe kunnskap å henge ny kunnskap på, og bidra til at mengden ny informasjon senere blir overkommelig.


To Martin Ystenes home page

ystenes@ntnu.no