CV: Undervisning.

CV: Formidling.

Kompendier og bøker:

 1. Ystenes, M., Stenvig, B.I., Holden, C., Holen, C., Kjærvik, A og Rossing N.K., "Kjøkkenkjemi, en samling enkle eksperimenter", Vitensenteret i Trondheim, 2005.
 2. Brady, James E, "Generell kjemi", Norsk utgave, Tapir 2000, revidert utgave 2003. Initiativtaker til kapittel 23, og forfatter av halve kapittelet.
 3. Ystenes, M. "Sprøytvarsel", Universitetsforlaget, 88p (1998).
 4. Ystenes, M. og Ystenes, B.K.,"Uorganisk kjemi for kjemikere. Et nytt kompendium med en annen farge", TAPIR, Trondheim, 192p (1997).
 5. Ystenes, M. og Ystenes, B.K., "En enda større 2. utgave av Hubert, den store", TAPIR, Trondheim, 204s, (1996).
 6. Ystenes, M. og Ehrhardt, B.K., "Hubert, den store ", TAPIR, Trondheim, 170p (1994).
 7. Ystenes, M. og Ehrhardt, B.K., "HUBERT. Eksamensoppgaver med løsningsforslag for fag 50530 og 50526", TAPIR, Trondheim, 104p (1993).
 8. Ystenes, M., "Uorganisk kjemi for kjemikere", TAPIR, Trondheim, 188p (1992).
 9. Ystenes, M., "Tillegg til det grå kompendiet i uorganisk kjemi", TAPIR, Trondheim, 97 p (1991).
 10. Ystenes, M., "Det grå kompendiet i uorganisk kjemi", TAPIR, Trondheim, 130p (1989).
 11. Hafskjold, B., Ystenes, M. og Øye, H.A., "Applied Chemical Thermodynamics II", Institute of Inorganic Chemistry, (1989). Min del: ca. 20p.
 12. Ystenes, M., "Forelesningsnotater i uorganisk kjemi", TAPIR, Trondheim, 105p (1988).

Martin Ystenes hjemmeside.
 
 
martin@ystenes.com