Kilde: http://delex.ystenes.com

Frivillige deleksamener

Et nytt konsept for å få studentene til å jobbe mer effektiv i semesteret, lære bedre, få større interesse for faget og få bedre karakterer.

Synes du det høres ut som skryt? Se Universitetsavisa og Dagbladet
.Sammenligning av resultater ved ulike metoder. Resultater for hvert år, samt kommentarer, finner du her.

Studenter

Metode

År

Antall

A

B

C

D

E

F

Snitt

U/stryk

A/B
C/D/E

Stryk

"1.0"

Bygg

Tradisjonell

1996/2000

268

5%

12%

15%

20%

18%

30%

4,24 (D-)

3,50 (C/D)

17%

53%

30%

3%

Bygg

Øvingsbasert

1997-1999

312

8%

15%

23%

18%

15%

21%

3,80 (D+)

3,21 (C-)

23%

56%

21%

2%

Bygg +
Geofag

Øvingsbasert
+ deleksamener

2001-2002

241

27%

22%

18%

16%

10%

7%

2,81 (C+)

2.57 (C/B)

49%

34%

7%

ca.8%


Erfaringer:


- Resultatene på eksamen blir klart bedre. Det blir færre stryk, men først og fremst blir det flere toppkarakterer. De dyktigste viser en modenhet som langt overgår det man vanligvis ser i slike fag, med nær perfekte besvarelser og tildels imponerende vurderinger.
- Studentene er blir langt mer interessert i faget. Ved e-formativ evaluering for byggstudentene høsten 2002 fikk Kjemi nest mest stemmer da studentene skulle angi det mest interessante av de fire fagene de hadde det semesteret.
- Når man veileder studentene merker man at seriøsiteten i forhold til faget er en helt annen, det blir en markant endring allerede etter første deleksamen.
- E-formativ evaluering viser at studentene arbeider klart mer med faget enn tidligere.
- Mange studenter sier rett ut at de oppfatter testene som morsomme.

- Testformen gjør også at det er lite sannsynlig med juks, til det  krever den for mye konsentrasjon. Evalueringene viser det samme.
- Studentene gir inntrykk av at de forstår - i det minste etter å blitt forklart - hvorfor testformen er velegnet.

Prinsipp:


- Fagene har normal skriftig eksamen, med 10 oppgaver. I løpet av semesteres avholdes 4-5 frivillige deleksamener. Bestått deleksamen betyr at kandidaten slipper å løse alle oppgavene på eksamen, og får dermed bedre tid på de øvrige.
- Hvis f. eks. deleksamen 1 er bestått, slipper studenten å besvare oppgave 1 på eksamen. Oppgave 1 er da allerede registrert med toppkarakter. Består man ikke en deleksamen, har det ingen følger.
- Dette
utgjør en meget saftig gulrot, derfor kan denne gulroten henge høyt. Kravet for å stå på en deleksamen er så høyt at man må kunne regne med at studenten som består ville klart toppkarakteren på den tilsvarende oppgaven på eksamen.
- I tillegg ser studentene tydelig hva de kan, og hva de må arbeide videre med, dermed blir det videre arbdiet mer effektivt.
- For første deleksamen gir jeg mulighet for gjentak - rett og slett  fordi testformen er uvant.

- Obs: Det er ikke hokus-pokus. Det eneste som virkelig gir bedre resultater er å få studentene til å jobbe mer. Alt som svekker denne effekten vil svekke metoden effektivitet.

Slik virker testene:


- I testene får studentene et stort antall oppgaver (16-32, avhengig av emne) som skal besvares på kort tid: 25 minutter.
- Oppgavene er korte, og fokuserer på å teste alle grunnleggende logiske konseptene i hvert delemne.
- Originalene beholdes av meg, studentene får kopi med resultat. Originalene er tilgjengelig for sensor ved endelig karakterfastsettelse.
- Tiden er meget knapp. Bestått test krever at den grunnleggende kunnskapen er tilgjengelig i hukommelsen for umiddelbar avhenting.
- 75% av svarene må være riktig for bestått deleksamen.
- Jeg gir også en "delvis" bestått for 50-75% riktig, hvilket hittil bare har gitt utslag ved vippekarakterer under sensuren. Dette semesteret vil de som får "delvis bestått" slippe å gjære a)-oppgaven, og følgelig får de halvparten så stor tidsfordel som de som består. Da vil grensen for delvis bestått bli hevet til 60%.
- Jeg utfører deleksamnene i auditorium, hvor studentene sitter relativt tett. 4-5 stipendiater hjelper meg å fordele oppgavene og samle dem inn rakst, samt holde oppsikt under deleksamen.  Erfaringene viser at det går bra. Se bilder fra en deleksamen her.

2001: En liten gruppe (37) geofagstudenter (et helt, lite kull). Ingen strøk. Se hele resultatet. Evalueringen var meget positiv. Forsøket ble omtalt i meget rosende ordelag i Universitetsavisa.

2002: Full utprøving med ca. 210 studenter fra Bygg- og geofag-studiene. "Ny undervisning skaper toppresultater", skrev Dagbladet. A ble vanligste karakter, vel 50% fikk A eller B. 9% fikk F, som ble sjeldneste karakter.
Se hele resultatet og eksamensoppavene her. Igjen var evalueringen meget positiv.

Våren 2003: Deleksamnene står ikke i studieplanen for SIK3005. Men de over 200 studentene ønsket - med tre stemmer imot - et tilsvarende opplegg.

Mer informasjon:

- En engelskspråklig rapport skrevet for seksjonens "Annual report". Improving chemistry education for technology students.
- En rapport skrevet til prorektor Kjell Malvig, etter høsten 2001. Forsøk med deleksamener i kjemifag SIK3003
- Deleksamnene for høsten 2002: Oversikt, emner, eksempler og resultater.

Denne siden inneholder informasjon om frivillige deleksamener i fag SIK3003 (og etterhvert SIK3005), grunnleggende kjemifag for teknologiske studieretninger.


To Martin Ystenes home page
ystenes@chembio.ntnu.noFree counter and web stats