(Denne siden kan enkelt nås med adressen tmt4105.ystenes.com )

 

Informasjon om fag TMT4105

Kjemi

for studenter ved studieretning for PUP og Energi og miljø


Sensur er nå lagt ut på it's learning, onsdag 22. juni .

Eksamensdato: 4. juni, 2005. Varighet: 4 timer. Hjelpemidler: Typegodkjent kalkulator og SI

Jeg har laget en oversikt over sannsynlig fordeling av emner for de forskjellige oppgavene på eksamen.

Faglærer og foreleser: Professor Martin Ystenes

Øvingsleder: Stipendiat Ole-Kristian Eide

Noen korte notater laget av Håvard Karoliussen i 1999
Standardtilstander
Beregning av oksidasjonstall
Oversikt over gasslovene

Aktuelle sider for tidligere fag (50505 og 50508), samt for "byggkjemifaget"  SIK0501/SIK3003/TMT4105. 

(NB! ikke alle oppgavene i SIK0501/SIK3003 er relevante for dere)