Informasjon om fag TMT4100

Kjemi

for studenter ved studieretning for Geofag (1. og 2. år) og studieretning for Bygg og miljøteknikk.Eksamensdato 16. desember 2005. Frivillige deleksamener underveis.
Det er gjort en viss omlegging av faget fordi IVT-fakultetet ønsket at alle studentene skulle ha samme fag. Det nye fellesfaget er stort sett lagt opp etter det gamle TMT4100, derfor er også nummeret beholdt. Det betyr likevel at studenter i 2. årskurs får et fag som er litt annerledes enn det som har vært angitt tidligere.

Det meste av løpende informasjon, særlig om delex, vil nå komme på it's learing. Svar på spørsmål fra dere vil dog komme på denne siden:

Faglærer og foreleser: Professor Martin Ystenes

Sider fra de tidligere fag 50505 og 50508.


 
To Martin Ystenes home page
ystenes@nt.ntnu.no