Prosjekter

Her følger en oversikt over noe av det jeg vært med på opp gjennom tiden. Jeg har hatt ulike roller og har blitt trukket mot ulike oppgaver og ansvar. Designer, produsent, softwareutvikler, konsulent, foreleser, sensor, fotograf, håndverker.


2017

2016

Presentasjonsmal

Presentasjonsmalen NTNU Rebel ble mitt motsvar på NTNUs standard presentasjonsmaler som jeg ikke synes gjenspeiler beste-praksis fra Høgskolen i Gjøvik. Noe av målet her var å skape en mal som tok hensyn til beste-praksis innen universell utforming og didaktikk. Det betyr i praksis at malen legger til rette for følgende:

  1. Godt med metadata på første side, inkludert andres rettigheter til å bruke ditt materiell. Dette er nødvendig spesielt dersom dataene skal deles med andre kolleger og publiseres på en læringsobjektserver
  2. Malsider for ulike typer data. Bl.a. bildesider der bildene forstørres til maks skjermstørrelse når de dras inn i malen. Det reduserer muligheten for at bilder i presentasjonen av tilfeldige årsaker skaleres ned slik at de skaper utfordringer dersom studenten befinner seg langt fra kanonen, eller kanonen ikke projiserer et kvalitetsmessig godt bilde. Også, det er malsider for 1, 2 horisontalt, 2 vertikalt, 3 vertikalt, 4 matrise, 9 matrise
  3. Malsider for å gi metainformasjon om undervisningen. At disse malsidene er laget gjør at alle slipper å konstruere dem selv
  4. Er laget for 16:9 format for å være tilpasset formatet i nye videokanoner
  5. Har malsider med sort bakgrunn med lys tekst. Vi vet at enkelte brukergrupper vil ha bedre av å få presentert lys tekst på mørk bakgrunn.
  6. Strammere estetikk enn dagens malsider
  7. 2 versjoner, for skriftsnittet "Arial" og "DIN"
Skjermbilde av presentasjonsmal i presentasjonsprogrammet Apple Keynote
...

2015

2014

Utstyrsrigg, First LEGO League

Bilder som viser designprosessen frem mot
Rigg til plassering av lyd- kamera- og lysutstyr i kunnskapskonkurransen First LEGO League. Litt om bakgrunnen for at jeg fikk riggen laget og hvilke muligheter den skapte for studentene. Samtidig si noe om hvor viktig det kan være at forelesere og studenter skaper nye muligheter og læring skulder ved skulder og hvilken spesielt læringsmiljø det blir av dette.

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Utvikling av:

...ved Uninett ABC (senere Senter for IKT i utdanningen

2006

2005

2004

2003

Administrasjon av et krigsutbrudd. Skuespiller i film som hadde som formål å inspirere til bruk av Forsvarets nye saksbehandlingssystem.

Fra innspillingen
Fra innspillingen av Administrasjon av et krigsutbrudd for Forsvaret.

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991/92