Kolofon

Disse sidene er håndskrevet med HTML/CSS-editoren Espresso (MacRabbit Software). Tidligere varianter av denne siden er håndskrevet med et utvalg av teksteditorer inkludert BBEdit og TextMate.

Jeg har av hensyn faren for bit-råte begrenset avhengighetene av andre teknologier (spesielt server-side) på disse sidene til et minimum. Jeg har imidlertid strukket meg til å bruke php (Hypertext Preprosessor) for forhindre redundans og har forøvrig brukt et forsiktig utvalg av HTML5 og CSS3 for å få gjort jobben.

Jeg er av den oppfatning av at levetiden til et nettsted reduseres i takt med teknologiene den avhenger av, selvsagt på bekostning av teknisk funksjonalitet. Den mest problemstiske er disse sidenes manglende evne til å lage en markert hovedmeny for å lette navigering. Et eksempel et nettsted som har levd lenge er nettstedet jeg etablerte i 1993 for Oppland distriktshøgskole og som ligger her. Det er lite teknisk raffinement her, men sidene har fungert - uten vedlikehold, siden de ble publisert.

Innholdet på de ulike sidene har blitt til ved hjelp av både kommersiell GUI- og open-source CLI programvare. Eksempler på førstnevnte er Adobeprogrammene Premiere, Photoshop, Illustrator og Indesign. I sistnevnte kategori finner vi MacPorts, ImageMagick, ffmpeg, wget, curl, sftp, scp, exiftool, gnuplot og gpsbabel, i tillegg til andre UNIX-programmer.

Avslutningsvis — jeg har fribrukslisensiert en hel del av innholdet på disse sidene, bl.a. bilder ved bruk av Creative Commons-lisenser (BY-NC-SA og Zero).