Biografi

Her er en kort CV og under vil du finne litt mer om arbeidsgivere, roller, etterutdanning, oppgaver og prosjekter.

 • 2016 – : NTNU, Fakultet for arkitektur og design, institutt for design
 • 2009 – 2016: Høgskolen i Gjøvik, Avdeling for informatikk og medieteknologi
 • 2006 – 2008: Høgskolen i Østfold, Masterstudier — Design av digitale omgivelser
 • 2005 – 2008: Uninett ABC (senere Senter for IKT i utdanningen)
 • 1995 – 2007: Høgskolen i Lillehammer, Senter for livslang læring
 • 1993 – 1995: Oppland Distriktshøgskole (senere Høgskolen i Lillehammer), IT-avdelingen
 • 1989 – 1992: Østfold Distriktshøgskoleb> (senere Høgskolen i Østfold), Avdeling for informasjonsteknologi
 • 1988 – 1989: Finnmark Distriktshøgskole (senere Universitetet i Tromsø, Finnmarksfakultetet)

 • 2016 – NTNU, Fakultet for arkitektur og design, institutt for design

  roller, etterutdanning, oppgaver og prosjekter.

  2009 – 2015, Høgskolen i Gjøvik, Avdeling for informatikk og medieteknologi

  roller, etterutdanning, oppgaver og prosjekter.

  2006 – 2008, Mastergradsutdanning — Design av digitale omgivelser, Høgskolen i Østfold

  Emnebeskrivelse, oppgaven min (pdf+latex), refleksjoner omkring oppgaven i etterkant, gjesteforelesninger under studiene.

  2005 – 2008, Uninett ABC - SOLID-prosjektet (senere senter for IKT i utdanningen

  Uninetts historie og bakgrunnen for UninettABC og SOLID-prosjektet. https://www.uninett.no/uninetts-historie

  IT-konsulent for grunnskoler i Oppland

  ...

  Referansenettverksdeltaker

  ...

  Bidragsyter til skriftlig informasjons- og opplæringsmateriell

  ...

  1995 – 2007, Høgskolen i Lillehammer, Senter for livslang læring

  roller, etterutdanning, oppgaver og prosjekter.

  1993 – 1995, Oppland Distriktshøgskole (senere Høgskolen i Lillehammer), IT-avdelingen

  roller, etterutdanning, oppgaver og prosjekter.

  1989 – 1993, Østfold Distriktshøgskole (senere Høgskolen i Østfold), Avdeling for informasjonsteknologi

  roller, etterutdanning, oppgaver og prosjekter.

  1988 – 1989, Årsstudium i informatikk (Finnmark Distriktshøgskole), 60sp

  roller, etterutdanning, oppgaver og prosjekter.