Bilder

Jeg tar bilder både på fritid og i jobbsammenheng. Her er en liten samling med bilder tatt i ulike sammenhenger de senere årene. De nyeste bildene er å finne øverst på siden.

Publiserte bilder — i bøker

Publiserte bilder — i andre medier

[har publisert bilder i en rekke magasiner og aviser, men har ikke holdt oversikten...]

Kameraer

Her er en liste over kameraer jeg har eid/brukt opp gjennom tiden i tillegg til smarttelefonene jeg har hatt.

Panoramafoto

Jeg begynte å ta panoramabilder, først og fremst sfæriske og tønneformede 360 graders bilder i 1995. Bildene i 1995 ble tatt på film og digitalisert til Kodak Photo CD Pro. Senere ble bildene tatt digitalt.

Maihaugen (1995)

...

Arkitekturens ABC (2004)

I prosjektet "Arkitekturens ABC" som var et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Lillehammer — Senter for livslang læring og Arkitekthøgskolen v/Thomas Thiis-Evensen og støttet av Norgesuniversitetet, var formålet å lage et elektronisk læremiddel blant annet skulle gi brukeren mulighet til navigere i bygninger fra ulike deler av arkitekturhistorien. De 344 panoramane ble ferdigstilt, men prosjektet forøvrig ble ikke fullført pga manglende finansiering.

Private panoramafiler

...

Programvare for å stitche har stort sett vært MPW (Mac Programmers Workbench), PTGui, AutoPano Pro og jeg har brukt rigger fra ... og 360 Precision for å ta bilder med lik overlapp mellom bildeparene.

Digitalisering av 35mm slides/negativer

Jeg bruker metoden og utstyret til Prof. Børre Ludvigsen og har gode erfaringer med det.

Programvare

Jeg bruker Adobe Lightroom som arkiv- og bildebehandler og et selvlaget bash-script for å lage bildegallerier. Jeg har også laget et BASH-shellscript for å rydde grundig opp i en uorganisert mengde med bilde- og videofiler som jeg har kalt Thermo-Nuclear Tidy-of of a Digital Photo Collection.