Claus Bech Claus Bech
     Professor
      Institutt for Biologi,
      Norges Teknisk-naturvitenskapelige
         Universitet (NTNU),
      7491 Trondheim

      [In English]

E-post: Claus.Bech@bio.ntnu.no

Kontor: EU2-175 (Realfagbygget)
Tlf.:  7359 6292 (kontor)
   -    7359 6275 (lab.)
Fax.: 7359 6100
 

 
  Krykkjer,Svalbard FORSKNING

PUBLIKASJONER

Undervisning
[BI 1004] [ZO 2020] [ZO 3020] [ZO 8091]
Nyttige links for studenter (og andre interesserte!)

MASTERGRAD

Billeder fra feltsesongen på SVALBARD 2002

'Mine' tidsskrifter i fulltekst

Se/hør om forskningen på sebrafinker!
(Verdt å Vite 29. april 2003).
 

   

        Ansvarlig for innhold: Claus Bech. Sist oppdatert: 2. sept 2008. Tilbake til: Institutt for biologi; Fakultetet; NTNU.