Fysiologi-Websider - og litt annet

Internettet inneholdet et utall av (mer eller mindre!) interessante sider! Nedenfor har jeg samlet en del lenker til sider på nettet, hvor det er mulig å finne informasjon om de temaer jeg underviser i fysiologien. Tips/kommentarer mottas gjerne!
 
RESPIRASJON, METABOLISME - FUGL:

Avian Respiration
Avian Energy Balance & Thermoregulation
Respiration and Circulation
Avian Respiratory Anatomy
Metabolism and Thermoregulation
The Physiological Adaptions of the Emperor Penguin
 

GENERELL METABOLISME, RESP. ETC.:

Cellular respiration and Fermentation
Metabolism for Energy and the Respiratory Quotient
Myoglobin, Hemoglobin, and the effect of DPG
Hemoglobin, Myoglobin, ODC, Hill plot (pdf-fil)
Regulation of Blood Glucose Levels
Respiration in Fishes
Human Physiology - Respiration
Respiration (Human)
 

TERMOREGULERING OG METABOLISME:

Countercurrent Heat Exchange in Whales
Frozen alive
The Physiology of Endothermy in Bees

 

ANNEN RELEVANT FYSIOLOGI:

Circadian rhythms
Seasonal rhythms
The Evidence for Endothermy in Dinosaurs
The challenges of diving to depths
 

OG LITT ANDRE GODE LENKER:

Introduction to Autecology (Bra side!)
Introduction to Evolutionary Biology
The Beginnings of Life on Earth
Evolution and the fossil Record (pdf-fil)
 

- OG HELT TIL SLUTT:

Sjekk HER  hva Adresseavisen skrev i 1767 om dvale hos svaler!

            Ansvarlig for innhold: Claus Bech. Sist oppdatert: 5. august 2005. Tilbake til: Min hjemmeside; Institutt for biologi; Fakultetet; NTNU.