ZO 8091 (Kurs i forsøksdyrlære), 6 SP

Emnet undervises hver høst som et konsentrert kurs á 2-3 ukers varighet med kursstart i begynnelsen av november.
Detaljert informasjon legges ut på It's learning. For nærmere informasjon kontakt Claus Bech.

Prosjektoppgaver 2006:
Experiments on humans
The use of animals in medical research
Animal rights organisations in Norway and their work againt animal experiments
A brief review of two pandemic zoonoses

Prosjektoppgaver 2005:
Loggers and transmitters on animals
The use of transmitters in biological research
The avian flu
The avian influenza virus H5N1 - possible consequences for the NTNU animal facilities

Prosjektoppgaver 2004:
Dyreforsøkslovgivningen - for hvilke dyr gjelder den?
Dyreforsøk som en nødvendig del av utdanning?
Innavl og forskning.

Prosjektoppgaver 2003:
Fur industry: Synonym of animal cruelty?
Consequences of pain reception in fish for catch and release, aquaculture and commercial fisheries.

Prosjektoppgaver 2002:
Etiske regler i praksis og teori ved anvendelse av predatorer i dyreforsøk.
Finnes det alternativer til dyreforsøk?

Prosjektoppgaver 2001:
Dyreforsøk i et historisk perspektiv.
Hvordan har innstillinga til om forskjellige dyrearter kan føle smerte/ubehag endra seg gjennom tida?
Hvilke nasjonale forskjeller finnes i lovgivningen om dyreforsøksvirksomhet?

Eksamensoppgaver fra tidligere år:
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006


Ansvarlig for innhold: Claus Bech. Sist oppdatert: 4. desember 2006. Tilbake til: Min hjemmeside; Institutt for biologi; Fakultetet; NTNU.