Claus Bech - Mastergrads-prosjekter

AKTUELLE MASTER-OPPGAVER
Forskningsgruppen har aktivitet innen temperaturregulering, energetikk og respirasjonsfysiologi hos fugler. Spesielle felter som vi arbeider med, og hvor det kan gis oppgaver innenfor er: 1) Inter- og intraindividuel variasjon av metabolsk rate, 2) Metabolske og termoregulatoriske tilpasninger til kulde, 3) Effekt av for-kvalitet og -kvantitet på metabolisme og termoregulering, 4) Alders-relaterte endringer i metabolisme og immunforsvar og 5) Vekst, utvikling og energetikk hos fugleunger. En del av prosjektene kan være basert på feltarbeid.

Master-oppgaver knyttet til prosjekter på sebra fink.
Gjennom en årrekke har vi hatt en laboratoriepopulasjon av sebra finker, som har vært benyttet til ulike prosjekter. Bl.a. har vi studert langtids-effekter av ulik fór-tilgang under den tidlige ungeperiode. Vi har her undersøkt mulige effekter av forskjeller i fórets protein-innhold på overlevelse og reproduktiv fitness. Vi har i 2008 startet opp et nytt prosjekt hvor vi studerer effekte av alder på immunologiske og metabolske parametre. Vi er interessert i å knytte til oss masterstudenter til de fortløpende prosjekter på sebrafink-prosjektet. Ta kontakt, hvis du vil ha mer informasjon!

Master-oppgaver knyttet til fortløpende prosjekter på Svalbard.
Vi har siden 1996 gjennomført et forskningsprosjekt på energetikk hos Krykkje som hekker i kalde strøk. Dette har foregått i Kongsfjorden ved Ny-Ålesund på Svalbard. I de siste årene har prosjektet foregått i samarbeide med en fransk forskergruppe og Norsk Polarinstitutt (fra 2005 innen prosjektet MariClim). Dette samarbeide vil fortsette også i årene fremover. Vi er interessert i studenter som vil være med på feltarbeid og som også kan være interessert i å arbeide med det materiale som allerede er innsamlet.

Se billeder fra feltarbeidet på SVALBARD

Hvis du er interessert i å høre mere om disse prosjektene, ta kontakt med Claus Bech (tlf. 96292, rom EU2-175), Elin Noreen (tlf. 96947, rom EU2-161) eller Bernt Rønning (tlf. 95531, rom DU2-139).
 

IGANGVÆRENDE MASTERGRADS-PROSJEKTER:

Siv Anita Slyngstad Tissue specific metabolic responses to food-restriction in Japanese quail chicks (Coturnix c. japonica)

Louise Skeistrand Thyroid hormones and the metabolic depression during food-restriction in japanese quail chicks

Tore Nordstad Effects of POPs on hormone levels in arctic breeding black-legged kittiwakes (Rissa tridactyla)

June Larsen Corticosterone, body condition and laying data in black-legged kittiwakes (Rissa tridactyla) on Svalbard

Henrik H. Berntsen Long-term effect of nestling food quality on immunocompetence in the zebra finch (Taeniopygia guttata)

Grete Løberg Adult workload and immune responses in chicks of the zebra finch, Taeniopygia guttata

Thea Berg Fines Effects of age on thermoregulation in zebra finches, Taeniopygia guttata

            Ansvarlig for innhold: Claus Bech. Sist oppdatert: 31. mars 2009. Tilbake til: Min hjemmeside; Institutt for biologi; Fakultetet; NTNU.