Bilder fra feltarbeidet på Svalbard juli 2002

Klikk på bildene for stor størrelse (300-500 kb)
 

Her er de som deltok på årets feltarbeid på Svalbard: Børge, Marian og Claus.

- og her er studieobjektene: Krykkjene.

Tilgang til Krykkjereir krever lange stiger!! Derfor en fordel med mangel på høydeskrekk og mange krefter. Det siste er spesielt nødvendig når stigene skal bæres langt opp til kolonien, slik som her. På billedet gjør Børge seg klar til reirsjekk, mens Marian støtter stigen.

En pust i bakken under oppstigningen. Dette var tunge løft!!!! 

Båt må til for å komme ut til koloniene. 

I forbindelse med en 24-timers observasjonsperiode av rugeaktiviteten satte vi opp telt ved en av koloniene.

Her måles biometri og det taes blodprøver.

En fantastisk natur omgir oss på alle sider!

En polarrev-unge følger interessert med på vår aktiviteter!

- og en Storkobbe følger med på vår ferd over Kongsfjorden.

Tilbake