ZO 3020 (Generell økofysiologi), 15 SP

Emnet undervises slik:

VÅR foreleses emnene Respirasjon, Gasstransport, Temperaturregulering, Sirkulasjon og Endokrinologi

Undervisningen i høsten er ved: Claus Bech (kursansvarlig vår), Randi Eidsmo Reinertsen, og Kjell Nilssen.

HØSTEN foreleses emnene Osmoregulering, Ekskresjon, temperaturtoleranse evertebrater og Nevrofysiologi, sansefysiologi.

Undervisningen i høsten er ved: Hanna Mustaparta (kursansvarlig høst) og Karl Erik Zachariassen.

Eksamen (muntlig) holdes hhv. juni og desember

INFORMASJON TIL STUDENTENE GIS GJENNOM 'its:learning'


Ansvarlig for innhold: Claus Bech. Sist oppdatert: 10. januar 2005. Tilbake til: Min hjemmeside; Institutt for biologi; Fakultetet; NTNU.