Re: OM KK-AKSJER

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Thu, 28 Jan 1999 18:47:10 +0100

FRA SOLVEIG MIKKELSEN

Magnus E. Marsdal skriver

>Dette er mitt siste innlegg i denne debatten for no (vonar eg). Om andre har
>veldig sterk trong til å sita og slå den firkanta treklossen mot kantane på
>det runde holet endå nokre veker, kan eg ikkje nekta dei det. Men eg vil
>oppmoda dykk til å heller å bruka tida på å bidra til avisa, eller til
>vervekampanjen.

Han bør snarest legge av seg denne blærete tonen. Den er
sekterisk og støter fra seg viktige KK-støttespillere.

Utdrag fra innlegget hans (langt):

>Eg vil oppmoda debattantane til å bli med på eit tankeeksperiment:

>Tenk at du er med i AKP.

>Så les du KK-forum. Og du ser at "analysen" som blir framført der er at
>grunnen til det låge opplaget er at AKP har eigarmakta. Men dette har du
>ALDRI høyrt frå nokon av dei du ringer på kveldstid og spør om dei vil
>abonnera. På KK-forum ser du jamvel folk som "ikkje vil gje støtte til KK
>før AKP sel seg ned".
>
>Kva tenker du då? Eg trur du tenkjer at "Desse folka er faen meg berre
>opptekne av å ta AKP. Dei utnyttar ei kvar krise for avisa til å gå til åtak
>på AKPs makt. Dei er ikkje ute etter allianse, berre etter å laga hardast
>mogleg press. Dette er faen ikkje ulikt Allern og Co! Hadde dei i det minste
>synt VILJE til å byggja opp tillit, hadde dei i det minste gjort ein stor
>innsats for abonnementskampanja, SÅ kunne vi jo vurdert å selgja enno meir
>makt, eg ser jo at AKP truleg ikkje kan sitja styring over denne avisa
>åleine for evig. Men no: Faen heller! Dei er jo berre ute etter å slå laus
>på AKP, her blir det ingen deal!."
>
>Tankeeksperiment slutt.

>Det er til sjuande og sist AKPs medlemmar som skal avgjera dette. Og dei KAN
>faktisk gå mot aksjesal, uansett kva partileiinga måtte gå inn for. Eg seier
>ikkje at reaksjonen til vår fiktive AKPar er "riktig", men eg trur han er
>ganske sannsynleg. Dette illustrerer innhaldet i noko Jorunn Gulbrandsen
>uttalte i 1997: "Press mot AKP virker motsatt".

Hvis jeg var AKP-er, ville jeg tatt kraftig avstand fra det nedlatende synet
som Marsdal har overfor AKP-medlemmene. Jeg ville insistert på å bli
behandlet som et intelligent og rasjonelt tenkende individ, og ikke som et
psykologisk kasus. Jeg ville strittet imot denne dikke-dikke-tonen, denne
stakkarsliggjøringa, som går ut på at redaksjonen og omverdenen må gå på tå
hev, stryke etter hårene og jatte med AKP-medlemmene, for hvis de møter
motbør og ikke får viljen sin, så går de i vranglås og finner på noe dumt i
rein trass. Men nå er jeg ikke AKP-er. Og jeg leser Aftenposten med stort
utbytte.

Men jeg trur at også AKP-erne er interessert i å berge avisa og styrke den i
framtida, og de står tydeligvis på som bare det for å verve abonnenter. Men
er dette nok?

Marsdals lettvinte holdning til eierdiskusjonen forbløffer meg når tallenes
tale er så klar: Avisa går med over 200 000 kroner i underskudd hver måned -
sjokkerende 200 000 kroner! - og opplaget er lavt. Nå øker opplaget på grunn
av nok ei imponererende vervekampanje, men hvor mange ryker ut like fort som
de fyker inn og hvor mange er 100-kronersabonnenter - og kan de sistnevnte
bli varige abonnenter? Er ikke det å lure seg sjøl? Hvis vervemålsettinga
lykkes denne gangen, hvor mange måneder tar det før det kommer nye
krisemeldinger? Er ikke denne varige krisetilstanden et signal om at noe må
gjøres utover å verve abonnenter - og tilsier ikke KKs underskuddsøkonomi at
dette "noe" haster?

>Eg er ikkje mot å diskutera eigarmakt og "breiare allianser bak
>Klassekampen". Men eg er mot å framstilla dette som ein hastediskusjon som
>NO må til for å redda avisa. For det fyrste: Det FINST INGEN potensiell
>eigar som kan gå inn og "redda KK", "berre AKP viser vilje til å dela
>makta". For det andre: Dette VIL krevja tid, til handsaming i AKP. Såleis
>meiner eg at den kraftige vektleggjinga av kampen om eigarmakta nett no
>berre er ei avsporing, og ikkje tener arbeidet for å redda avisa gjennom
>1999 ved å skaffa nok abonnentar.

Det Marsdal vegrer seg mot å se, er at denne diskusjonen haster. Det er
liten vits i å starte diskusjonen hvis avisa er konkurs ved årets utgang.
Jeg må egentlig si at jeg som daglig leser av avisa gir blaffen i om AKP
sitter med makta eller ikke. Jeg leser i dag ei avis som jeg faktisk synes
er god og som gir meg kunnskaper. Men hva *jeg* mener, er uinteressant fordi
jeg ser at potensielle KK-støttespillere skygger unna fordi avisa ikke er
venstresidas avis, men AKPs avis. Og jeg ser at KK kunne oppnådd et større
opplag hvis eiergrunnlaget var breiere. I denne situasjonen ser jeg også at
AKP er et parti med stadig færre medlemmer og med stadig mindre innflytelse
i samfunnsdebatten. Er det særlig lurt i framtida at et parti som kanskje
til slutt bare har 50 medlemmer, skal kontrollere venstresidas avis? Det er
lite framtidsrettet. Dette burde Marsdal bruke tid og krefter på å diskutere
med AKP i stedet for å snakke barnespråk med dem, og denne diskusjonen burde
AKP også snarest delta i.

Det haster med å verve abonnenter og det haster med å ta denne diskusjonen.
Og utrolig nok: Det er mulig å gjøre begge deler samtidig!

Solveig Mikkelsen