Re: OM KK-AKSJER

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Thu, 28 Jan 1999 17:49:04 +0100 (MET)

At 11:33 28.01.99 +-100, Magnus Marsdal wrote:

Jeg synes "admiralens" innlegg begynner å bli alt for lange og at forholdet
mellom mengden av ord og innholdet tenderer i retning av omvendt
proporsjonalitet. Det blir for mye pjatt a la Øgrim-bajaseri. Marsdal
argumenterer klarere og mer interessant.

>Så les du KK-forum. Og du ser at "analysen" som blir framført der er at
grunnen til det låge opplaget er at AKP har eigarmakta. Men dette har du
ALDRI høyrt frå nokon av dei du ringer på kveldstid og spør om dei vil
abonnera. På KK-forum ser du jamvel folk som "ikkje vil gje støtte til KK
før AKP sel seg ned".
>
>Kva tenker du då? Eg trur du tenkjer at "Desse folka er faen meg berre
opptekne av å ta AKP. Dei utnyttar ei kvar krise for avisa til å gå til åtak
på AKPs makt. Dei er ikkje ute etter allianse, berre etter å laga hardast
mogleg press. Dette er faen ikkje ulikt Allern og Co! Hadde dei i det minste
synt VILJE til å byggja opp tillit, hadde dei i det minste gjort ein stor
innsats for abonnementskampanja, SÅ kunne vi jo vurdert å selgja enno meir
makt, eg ser jo at AKP truleg ikkje kan sitja styring over denne avisa
åleine for evig. Men no: Faen heller! Dei er jo berre ute etter å slå laus
på AKP, her blir det ingen deal!."

Og "AKP er faen meg berre opptekne av seg sjøl". Det Marsdal glemmer her er
visse menneskers erfaringer med bevegelser av ml-typen. Mine erfaringer her
har lært meg, at dem kan man ikke stole på over en dørterskel. De utnytter
enhver politisk naivitet, godmodighet og troskyldighet til siste trevl på
ganske samme måten som andre sekter. Men noen av oss vil ikke være nyttige
idioter for de siste representanter for en politisk forståelse hvis
ufatteligt skadevoldende grunnsyn historien har gravlagt for mange år siden.
Vi sier at KK ikke KAN overleve med et slikt konsept i bånn. Nye og uerfarne
kan selvfølgelig hele tida fanges inn, men de følger bare med en tid og går
deretter lei som alle andre tenkende vesener som har vært innom "bevegelsen
til varig vern av stalinismens sentraldogmer". Ditt innlegg minner meg om
Tin Tin-stripa hvor Tin Tin har havna i lag med en religiøst gal som svinger
med sin krumsabel og roper til ham: "Frykt ikke! Du skal bare halshogges, så
erkjenner du sannheten!" Alle ikke-AKP'ere skal bare ofre sine grunker på
AKPs alter og be til at de ikke misbruker dem nok engang. Bønner har ikke
hjelpt før. Hvorfor skulle de dog gjøre det nå? På hvilken måte har AKP
gjort seg fortjent til tillit?

"Tillit er bra, men kontroll er bedre". Noe nytt kan ikke fødes uten at noe
gammelt går til grunne.

>Eg seier ikkje at reaksjonen til vår fiktive AKPar er "riktig", men eg trur
han er ganske sannsynleg. Dette >illustrerer innhaldet i noko Jorunn
Gulbrandsen uttalte i 1997: "Press mot AKP virker motsatt".

Du kan hilse henne og si: "AKPs moral blackmail virker motsatt".

Vh. Karsten Johansen