rettelse

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Thu, 28 Jan 1999 20:00:35 +0100 (MET)

Jeg begynte mitt forrige innlegg slik:

At 11:33 28.01.99 +-100, Magnus Marsdal wrote:

Jeg synes "admiralens" innlegg begynner å bli alt for lange og at forholdet
mellom mengden av ord og innholdet tenderer i retning av omvendt
proporsjonalitet. Det blir for mye pjatt a la Øgrim-bajaseri. Marsdal
argumenterer klarere og mer interessant.

>Så les du KK-forum. Og du ser at "analysen" som blir framført der er at
grunnen til det låge opplaget er at AKP har eigarmakta. Men dette har du... osv.

Første avsnitt er av meg, ikke av Magnus Marsdal. Det han skrev begynner
først etter hakeparantesen. Beklager denne hastverksfeilen.

Vh. Karsten Johansen