Re: OM KK-AKSJER

Thomas Vermes (vermesth@online.no)
Mon, 1 Feb 1999 22:42:16 +0100 (MET)

At 17:49 28.01.99 +0100, Karsten Vedel Johansen wrote:
Det Marsdal glemmer her er
>visse menneskers erfaringer med bevegelser av ml-typen. Mine erfaringer her
>har lært meg, at dem kan man ikke stole på over en dørterskel. De utnytter
>enhver politisk naivitet, godmodighet og troskyldighet til siste trevl på
>ganske samme måten som andre sekter. Men noen av oss vil ikke være nyttige
>idioter for de siste representanter for en politisk forståelse hvis
>ufatteligt skadevoldende grunnsyn historien har gravlagt for mange år siden.

Først: Gratulerer med toleranse overfor annerledes politisk tenkende.
Dernest: Det er nok mange stygge krefter her i verden. Etter KVJs innlegg
på forum 26. juni i fjor,
kan man lure på om hvem som er verst av Oppland fylke og de fæle ml-erne.
Da skrev KVJ, på forespørsel fra Trond Andresen om han kunne tenke seg å
bidra til
Klassekampen ved å skrive i blekka:
"Jeg takker for anbefalingen og ufortjent skamros. Jeg har ikke helt
funnet
ut om jeg er villig til dette, bortsett fra tid og krefter er det er nok
særlig et spørsmål om det er forenlig med min rolle som lærer (bl.a. i
historie) i videregående skole på et forholdsvis lite sted på landsbygda
(Gausdal). Det Ap.-regjerte Oppland er ikke Norges mest liberale fylke
og
jeg er bestandig i fare for å bli overtallig (og jeg skal jo leve). Jeg
har
få illusjoner om politisk frihet."
Beskrivelsen av Gausdal og Oppland minner mistenkelig om totalitære
regimer
der ytringsfrihet straffer seg. Men det går tydeligvis an å jobbe for dem, om
ikke annet for betaling.
Jeg har oppfattet KK Forum som et Forum for KK-venner. Kan
KVJ være KK-venn med et slikt forhold til majoritetseierne? Jeg håper det. Neste
spørsmål er i såfall hva han kan bidra med for avisa.

Dette ukonstruktive innlegget er ment som en illustrasjon på en del av
hakke-debatten
som pågår i dette forumet. Hvorfor ikke bruke mer krefter på konstruktiv
diskusjon
om hva KK-venner kan gjøre praktisk for avisa, slik den hardt arbeidende
redaksjonen
ber om, og situasjonen tilsier?

Hilsen
Thomas Vermes