Delseksamener i fag SIK3003

Eksamen vil bestå av 10 oppgaver, som hver teller likt. Hver av de fire eller fem første oppgavene kan erstattes av en deleksamen. Hvis man f. eks. består deleksamen 1, vil oppgave 1 bli regnet som fullstendig og korrekt besvart og skal altså ikke besvares på eksamen.

Bestått deleksamen krever 75% riktig svar. Fordelene ved bestått deleksamen er meget store, derfor må også kravene som stilles for godkjent deleksamen være høye. 

Hvis man oppnår mellom 50% og 75% vil resultatet bli notert. Hvis man har flere deleksamener med er slikt resultat vil dette bli tatt hensyn til hvis man ligger under, men i nærheten av, strykgrensen på den endelige eksamen.

Deleksamnene leveres inn på nummer. Originalen blir tatt vare på, og blir vedlagt den endelige besvarelsen. Den som har fått den godkjent vil få en kopi tilbake med signatur som forteller at den er godkjent. Hvis besvarelsen åpenbart ikke skulle vært godkjent, og studenten burde ha sett det, kan sensor omgjøre dette, og evt. gi oppgaven en lavere karakter enn full score. Det er derfor i din egen interesse å tilse at opplagte feil i evalueringen blir påpekt.

På eksamen vil det fungere slik: Hvis du har bestått en deleksamen, må du selv markere dette på oppgaven med det aktuelle nummer. Da vil denne aktuelle deleksamen bli tatt med i besvarelsen slik at sensor kan se at den er utført. 

Du har selvsagt rett til å avstå fra å oppgi at du har tatt en deleksamen, f. eks. hvis du finner ut at det vil være taktisk riktig å ikke stå på en eksamen, men heller levere blankt.

Samlet resultat fra deleksamnene vil komme her. Du må selv passe på at du er registrert med riktig antall deleksamener. 

Her finner du bilder fra deleksamen 3.

Av "naturlige grunner" blir det ingen deleksamen i byggkjemi-delen. Siste deleksamen gjelder stoffkjemi. Denne vil kun gjelde for geofagstudentene.
(Lenken for resultat av del 2 var feil. Dette er nå rettet.)

 Tid (alle er i R7)
Info
Emne for deleksamen
Eksempel
Eksamen
Resultat
 Torsdag 12/9   12.15.
 Fredag 27/9     12.15      
 Fredag 11/10   12.15       
 Fredag 25/10   12.15  
 Torsdag 7/11      
Gjentak fredag 20/9     
Ingen gjentak!
Ingen gjentak!
Ingen gjentak!
Ikke for byggstudentene!
Del 1.
Del 2.
Del 3
Del 4.
Del 5  
Del 1.
Del 2.
Del 3.
Del 4.
Del 5.
ordinær/gjentak
Del 2.
Del 3.
Del 4.
Del 5.
Samlet for del 1
Del 2.
Del 3.
Del 4.
Del 5.

Foreløpig pensumliste for deleksamnene

Del 1: Grunnleggende kjemisk likevekt:

Del 2: Gasser og termokjemi Del 3: Entropi og spontanitet. Gibbs fri energi. Del 4: Grunnleggende elektrokjemi. Del 5: Stoffkjemi.
OBS! På denne deleksamen kan man ikke basere seg på øvingene. Her må man regne med å lese læreboka for å skaff seg nødvendig kunnskap. Listen nedenfor er ikke fullstendig, spesielt gjelder det almennkunskap om de ulike stoffene som er vanskelig å liste opp. Og viktig informasjon skal kunnes, det er ikke nok å vite hvor man slår det opp.