TMA4195 Matematisk modellering 2003

Bilde
Foreleser:
Harald Hanche-Olsen
Undervisningsassistent:
Xavier Raynaud
Årets eksamensoppgave:
Oppgaven (pdf, ps); løsningsforslag (pdf, ps).
Løsningsforslaget er kommet i ny versjon (1.4): I versjon 1.3 lå det igjen rester av løsningsforslaget til en tidligere versjon av eksamenssettet, som hadde tre punkter i oppgave 4. Det opprinnelige 4a er fjernet, og 4b og 4c er blitt til 4a og 4b. Samtidig var notasjonen litt forandret. Jeg er ikke helt sikker på at løsningsforslaget er fullstendig oppdatert i henhold til eksamensoppgaven, så les den med en klype salt.
Litteratur:
– Et kompendium er til salgs ved instituttkontoret. Pris kr. 150, det er selvkost inklusive kopiavgift.
– «Lysark» (pdf) fra åpningsforelesningen.
– Et lite notat om noen størrelser og deres enheter (ps, pdf; vil bli oppdatert fortløpende).
– Et lite notat (fire sider: pdf, ps) om «nyreproblemet».
– Notat om enzymkinetikk: I A5-format (egner seg til å lese på skjerm; ps, pdf) og i A4-format (egner seg til utskrift; ps, pdf).
– Notat om stabilitet og bifurkasjon: ps, pdf.
– C. C. Lin, L. A. Segel: Mathematics applied to deterministic problems in the natural sciences (SIAMs klassikerserie, fra 1988). Dette er ikke «obligatorisk» litteratur, men jeg kan anbefale boken for de som er mer enn middels interessert. Deler av pensum (og mye inspirasjon) vil bli hentet herfra, men det går nok greit å kopiere relevante utdrag.
Dokumenter og lenker
Øvinger (siste øving: 10, siste løsningsforslag: 10.)
Eksamensoppgaver fra de siste årene.
Pensumliste
Meldinger (de ferskeste først)
Timeplan
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:15–09:00     Forelesning
(F2)
   
09:15–10:00        
10:15–11:00          
11:15–12:00 Forelesning
(F2)
       
12:15–13:00 Øving (F3)      

Harald Hanche-Olsen Oppdatert: 2003–12–19 19:26