Harald Hanche-Olsen

[Norsk/English]

Stilling og kontaktinfo:
Førsteamanuensis emeritus ved Institutt for matematiske fag.
Jeg underviser ikke lenger, og veileder ikke studenter.
Deler kontor med en håndfull emeritus-professorer på rom 1129, men jeg er der bare sporadisk.
Epost: harald.hanche-olsen@ntnu.no.
– Se for øvrig min offisielle hjemmeside.
Faglige interesser:
Konserveringslover og ikkelineære partielle differensialligninger
Funksjonalanalyse
Matematisk modellering
Stokastisk analyse
Jordan operator-algebraer (ingen aktivitet på tiår)
Bøker:
Jordan operator algebras av Harald Hanche-Olsen og Erling Størmer (Pitman 1984) er fritt tilgjengelig for nedlasting.
Non-Linear Partial Differential Equations, Mathematical Physics, and Stochastic Analysis – The Helge Holden anniversary volume. Redigert av: Fritz Gesztesy, Harald Hanche-Olsen, Espen R. Jakobsen, Yuri I. Lyubarskii, Nils Henrik Risebro, Kristian Seip (EMS 2018). Jeg fungerte også som «copy editor» for bindet, og sto for typesettingen.
Noen artikler:
En elementær artikkel om kurvers areal.
On the uniform convexity of Lp (arXiv/doi:10.1090/S0002-9939-06-08366-3)
Med Marte Godvik: Existence of solutions for the Aw–Rascle traffic flow model with vacuum (preprint/doi:10.1142/S0219891608001428).
Med Marte Godvik: Car-following and the macroscopic Aw–Rascle traffic flow model (preprint/doi:10.3934/dcdsb.2010.13.279).
On Goursat's proof of Cauchy's integral theorem
Med Helge Holden: The Kolmogorov–Riesz compactness theorem (arXiv/doi:10.1016/j.exmath.2010.03.001)
– Addendum til ovenstående (arXiv/doi:10.1016/j.exmath.2015.12.003)
Med Helge Holden og Eugenia Malinnikova: An improvement of the Kolmogorov-Riesz compactness theorem (arXiv/doi:10.1016/j.exmath.2018.03.002)
Med Martin Grötschel, Helge Holden og Michael P. Krystek: On angular measures in axiomatic Euclidean planar geometry (arXiv:2011.05779). Dette preprintet er et innlegg i en pågående diskusjon om vinkelmålets rolle i SI, og er nok dermed av begrenset interesse for matematikere. Men det inneholder en kortfattet oppsummering av grunnleggende aksiomatisk geometri, i moderne form.