Kurs (kronologisk ordnet)

Emner undervist ved NTNU (tidligere NTH). Listen er håndkonvertert fra en tilsvarende liste sortert på emnekode. Feil kan forekomme.

semkodenavn
1986h
1987v
75010 Matematikk 1
1987h75037 Logikk og beregnbarhet
1988v75032 Matrisemetoder
1988h75037 Logikk og beregnbarhet
1989v75032 Matrisemetoder
1989h75037 Logikk og beregnbarhet
1989h75048 Matematisk modellering
1990h75048 Matematisk modellering
1990h75906 Reell analyse
1991h75048 Matematisk modellering
1992v75035 Kombinatorikk og grafteori
1992h
1993v
(forskningsår – ingen undervisning)
1993h75020 Matematikk 2
1993h75904 Stokastiske prosesser i systemteori
1994h75905 Kompleks analyse
1994h75908 Ikkelineære partielle differensialligninger
1994h
1995v
75032 Matrisemetoder
1995v75908 Ikkelineære partielle differensialligninger
1995h75042 Partielle differensialligninger
1995h75904 Stokastiske prosesser i systemteori
1995h
1996v
75032 Matrisemetoder
1996v75908 Ikkelineære partielle differensialligninger
1996h75042 Partielle differensialligninger
1997v75045 Dynamiske systemer
1997h75904 Stokastiske prosesser i systemteori
1997h75042 Partielle differensialligninger
1998v75045 Dynamiske systemer
1998h75048 Matematisk modellering
1998h75908 Ikkelineære partielle differensialligninger
1999v75033 Lineær analyse
1999h
2000v
(forskningsår – ingen undervisning)
2000hSIF5003 Matematikk 1
2001vSIF5005 Matematikk 2
2001hSIF5003 Matematikk 1 (for F1 og F2/E7)
2002vSIF5005 Matematikk 2
2002hSIF5003 Matematikk 1
2003vSIF5005 Matematikk 2
2003hTMA4195 Matematisk modellering
2004vTMA4230 Funksjonalanalyse
2004hTMA4195 Matematisk modellering
2005vTMA4230 Funksjonalanalyse
2005hTMA4195 Matematisk modellering
2006vTMA4230 Funksjonalanalyse
2006hMA2104 Differensialligninger og kompleks funksjonsteori
2007vTMA4165 Differensialligninger og dynamiske systemer
2007hMA2104 Differensialligninger og kompleks funksjonsteori
2008vTMA4165 Differensialligninger og dynamiske systemer
2008hTMA4100 Matematikk 1
2009vTMA4165 Differensialligninger og dynamiske systemer
2009h
2000v
(forskningsår – ingen undervisning)
2010hTMA4155 Kryptografi, introduksjon
2011vMA1102 Grunnkurs i analyse II
2011hTMA4225 Analysens grunnlag
2011hTMA4155 Kryptografi, introduksjon
2012vMA1102 Grunnkurs i analyse II
2013vMA1102 Grunnkurs i analyse II
2013hTMA4225 Analysens grunnlag
2014vTMA4105 Matematikk 2
2014hTMA4225 Analysens grunnlag
2015vTMA4105 Matematikk 2
2015hMA8109 Stokastiske prosesser og differensiallikninger
2016vMA2401 Geometri
2016hMA1101 MA1101 Grunnkurs i analyse I
2017vMA2401 Geometri
2017hTMA4305 Partielle differensialligninger
2018vMA8103 Ikkelineære hyperbolske konserveringslover
2018hTMA4305 Partielle differensialligninger
2019vTMA4165 Differensialligninger og dynamiske systemer
2019hTMA4305 Partielle differensialligninger
2020vMA8103 Ikkelineære hyperbolske konserveringslover
2020hTMA4305 Partielle differensialligninger
2021vMA8105 Ikkelineære partielle differensialligninger og Sobolevrom
2021hTMA4140 Diskret matematikk
2022vMA8103 Ikkelineære hyperbolske konserveringslover

2021-10-29