ST0101 Brukerkurs i sannsynlighetsregning

Faglærer: Øyvind Bakke (e-post), Sentralbygg 2, 12. etasje, rom 1234. Telefon (735)98126.
Øvingslærere: Guro Giskeødegård (e-post), Rikke Amilde Løvlid (e-post)
Referansegruppe: Glenn Ruben Bakke (e-post), Siri Haug (e-post), Marianne Olufsen (e-post), Karen-Christine Storvoll (e-post)

Eksamen vår 2008

Eksamen

Bokmål
Engelsk

Løsningsskisse

Vedlegg (flervalgsprøve)

Bokmål
Engelsk

Fasit, flervalgsprøve

Sensur

Eksamen høst 2007

Eksamen

Bokmål
Nynorsk
Engelsk

Løsningsskisse

Vedlegg (flervalgsprøve)

Bokmål
Nynorsk
Engelsk

Fasit, flervalgsprøve

Sensur

Meldinger

Tips til eksamenslesing

Oppgaver fra eksamen 2006 høst og 2007 vår er ikke blitt gitt på øvingene. Så de passer det godt å øve seg på nå før eksamen. (20.11.2007)

Veiledning før eksamen

Du kan stille spørsmål fra pensum til lærerne. Rom: 734, 7. etasje, Sentralbygg 2. Tid og sted:

TidLærer
Mandag 26. november kl. 9–14Rikke Amilde
Onsdag 28. november kl. 9–16Rikke Amilde, Øyvind

Du kan også stille spørsmål til faglærer – muntlig eller via e-post. (20.11.2007)

Midtsemesterprøven

Bokmål
Nynorsk
Engelsk

Fasit

Resultater
Fordeling av antall rette

Ta kontakt hvis du mener du står oppført med feil antall rette! (12.10.2007)

Ekstra tid på midtsemesterprøven?

Ingen har meldt fra til instituttkontoret om at de har krav på ekstra tid ved midtsemesterprøven. Hvis det likevel skulle være noen som mener de har kontaktet instituttadministrasjonen om dette, så møt opp i S4 til midtsemesterprøven, uavhengig av forbokstav i etternavn. Vi disponerer S4 også etter kl. 14. (9.10.2007)

Midtsemesterprøven torsdag 11. oktober

Midtsemesterprøven avholdes i S4 og i KJL5. De som har etternavn på A–J møter i S4, de som har etternavn på K–Å møter i KJL5. Møt opp kl. 12.00 for registrering! Ta med studentkort!

Pensum for prøven er det i kapittel 1–4 som er nevnt i den foreløpige pensumlista. Dere kan ha med alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator. Mobiltelefon og utstyr som kan sende data trådløst er forbudt.

Midtsemesterprøven teller 20 % av sluttkarakteren (eksamen teller 80 %) hvis dette er til fordel for kandidaten. Hvis ikke, eller hvis kandidaten ikke møter til midtsemesterprøven, teller bare eksamen.

Prøven vil bestå av flervalgsoppgaver, med avkrysningsskjema på oppgavearket. Etter prøven skal oppgavearket leveres med avkrysningsskjemaet utfylt. Alle får de samme spørsmålene, men de kommer i forskjellig rekkefølge og med forskjellig rekkefølge på svaralternativene.

Regn mange oppgaver som forberedelse til midtsemesterprøven! (8.10.2007).

Referansegruppe

Det er opprettet en referansegruppe. Ta kontakt med den hvis du har synspunkter på undervisningen. Du kan selvfølgelig også ta kontakt med faglærer eller øvingslærer. (27.9.2007)

Spesiell tilrettelegging ved midtsemesterprøve

Studenter som mener å ha krav på ekstra tilrettelegging ved midtsemesterprøven (ekstra tid, enerom, spesiell fysisk tilrettelegging mv.) må i god tid før prøven ta kontakt med administrasjonen ved Institutt for matematiske fag (Sentralbygg 2, 7. etasje). Administrasjonen kan da verifisere om godkjenning er gitt, og ev. sørge for den ekstra tilretteleggingen. (27.9.2007)

Om kurset

Generell informasjon

Eksamen

Eksamensdato er torsdag 29. november 2007 kl. 9.00. Eksamen er 4 timer skriftlig. Alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator er tillatt.

Du må ha minst 7 øvinger godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Minst 11 øvinger vil bli gitt.

Midtsemesterprøve vil bli avholdt. Alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator er tillatt. Prøven består av flervalgsoppgaver, med avkrysningsskjema på oppgavearket.

Midtsemesterprøven teller 20 % av sluttkarakteren (eksamen teller 80 %), men bare hvis dette er til fordel for kandidaten. Hvis en ikke møter til midtsemesterprøven, teller bare eksamen.

Lærebok

Gunnar G. Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler, 2. utgave, 2004.

Pensumliste

Fra læreboka, og notater:

1. Hva er statistikk?
2. Hva er fakta om utvalget? 2.1–5
3. Sannsynlighetsregning. 3.1–6
4. Stokastiske variabler. 4.1–5
5. Vanlige sannsynlighetsmodeller. 5.1–8, 5.9.4–5
Notat: Transformasjoner av stokastiske variabler
Notat: Todimensjonale kontinuerlige fordelinger: Det som kreves av todimensjonale fordelinger, marginalfordelinger og betingede fordelinger for å forstå betinget forventningsverdi og varians i binormalfordelingen
Notat: Binormalfordelingen: Fra likning (9) fram til Sentralgrenseteoremet i todimensjoner
Notat: Poissonprosesser og levetidsfordelinger

Undervisning

Forelesninger

Forelesningene starter mandag 20. august 2007. Det er forelesninger mandager 10.15–12.00 og torsdager 12.15–14.00 – begge dager i KJL5.

Omtrentlig forelesningsplan

Forelesningsplanen vil bli ajourført etter hvert.

UkeØving nr.DatoForelesning nr.Kapittel/avsnitt
34 20.8   11, 2.1–3
23.8   22.4–5
35 27.8   33.1–3
30.8   43.3
36  1   3.9   53.3–4
  6.9   63.4
37  2 10.9   73.4–6
13.9   83.6
38  3 17.9   93.6, 4.1–2
20.9 104.2
39  4 24.9 114.3
27.9 124.3–4
40  5   1.10 134.4
  4.10 144.4–5
41  6   8.10 155.1–2
11.10Midtsemesterprøve
42  7 15.10 16Gjennomgang av midtsemesterprøve
18.10 175.3–5
43  8 22.10 185.5–6
25.10 195.7
44  9 29.10 205.7–8
  1.11 215.8, 5.9.4–5
4510   5.11 22Notater (todim., binormal, transf.)
  8.11 23Notater (transf., poisson)
4611 12.11 24Notater (poisson)
15.11 25Repetisjon
4712 19.11 26Repetisjon

Øvinger

Øvingene starter i 36. uke (som starter mandag 3. september).

Dere vil bli delt inn i grupper på ca. 20 studenter, med fast ukentlig øvingsveiledning. Regn flest mulig av oppgavene på forhånd. Oppgavene blir lagt ut nedenfor etter hvert.

Det blir tre øvingsgrupper:

GruppeTidRomØvingslærer
1mandag 15.15–17.00B22Guro Fanneløb Giskeødegård
2tirsdag 14.15–16.00KJL24Rikke Amilde Løvlid
3onsdag 15.15–17.00B23Rikke Amilde Løvlid

Øvingsbesvarelsene leveres inn og blir rettet av øvingslærer. Du må ha fått godkjent minst 7 øvinger for å få gå opp til eksamen. Det anbefales innlevering av alle øvingene. Minst 11 øvinger vil bli gitt. Ta godt vare på de godkjente øvingene i tilfelle feil ved registreringen av godkjenningen.

Det er anledning å levere besvarelsen som gruppearbeid med inntil fem deltakere.

Fristen for innlevering er to arbeidsdager etter øvingsgruppa. Besvarelsen leveres i hylle i Nordre lavblokk, 3. etasje, Sentralbygg 2. Utlevering skjer samme sted eller på øvingsgruppa. Merk besvarelsene med ST0101, øvingsnummer, navn og gruppenummer! Det siste er viktig, da mange besvarelser blir lagt i feil hylle.

Registrerte poststudenter (fjernstudenter) sender besvarelsen til NTNU, Institutt for matematiske fag, 7491 Trondheim. Merk konvolutten ST0101. Konvolutten må være poststemplet seinest fredag samme uka som øvingen. Husk å skrive ST0101, øvingsnummer, navn, adresse og e-post-adresse på besvarelsen. Besvarelsen kan også sendes som telefaks, nr. 73593524.

Ta kontakt med Inger Seehuus (e-post), tlf. 73591880, for å registrere deg som poststudent.

Øvingsoppgaver

De nummererte oppgavene er fra læreboka. Ellers kan det bli gitt gamle eksamensoppgaver.

Det er bra å regne flere oppgaver – det er viktig med mye regnetrening.

Øving 1, 36. uke

2.1, 5, 7–9, 19
3.1, 4, 6

Øving 2, 37. uke

3.10–12, 14, 17
Tillegg A: 8

Øving 3, 38. uke

Eksamen 2005V: 1
3.19, 21, 23
Tillegg A: 6–7, 12

Øving 4, 39. uke

3.24, 26–27, 29, 32, 37
4.1–4

Øving 5, 40. uke

Eksamen 2006V: 2
4.5–8, 13, 23

Øving 6, 41. uke

4.14–17, 19, 21

Øving 7, 42. uke

5.1–3
Tillegg A: 16, 20–21

Øving 8, 43. uke

5.7–10, 12–13
Tillegg A: 22

Øving 9, 44. uke

5.16, 18–19
Eksamen 2005V: 3
Eksamen 2005H: 1–2

Øving 10, 45. uke

5.21–23, 27–28
Eksamen 2006V: 1
Eksamen 2004H: 2

Øving 11, 46. uke

Eksamen 2006V: 3
Eksamen 2005V: 2
Eksamen 2004H: 3
Eksamen 2004V: 2–3

Øving 12, 47. uke

Dette er siste øving!

Eksamen 2003H: 2–3

Gamle eksamensoppgaver

Høsten 2003 med flervalgsoppgave og løsning.
Våren 2004 med flervalgsoppgave og løsning
Høsten 2004 med flervalgsoppgave og løsning
Våren 2005 med løsning
Høsten 2005 med løsning
Våren 2006 med løsning
Nyere eksamener og midtsemesterprøver finner du på kursets nettside fra i fjor.