Re: Staursets forslag

Lars Staurset (lars.staurset@statkart.no)
Mon, 15 Mar 1999 08:07:25 +0100

Karsten Vedel Johansen wrote:
> Bare et spørsmål: Hvem skal sitte i den kontrollkommisjonen, som avgjør om
> "vennlig hilsen" bare er en frase på linje med "goddag", "farvel" osv.? Det
> neste: hvilket tankepoliti er det som skal avgjøre om du faktisk MENTE det
> da du var frekk nok til å skrive Vh.?

Svar på begge spørsmåla: Du sjølv, og ingen andre.

Vennleg helsing
Lars Staurset