Staursets forslag

Erik Ness (eness@online.no)
Fri, 12 Mar 1999 19:12:57 +0100

Jeg synes Staurseths forslag var godt, og kan også med fordel brukes av
andre enn Andresen og Lydersen. (meg sjøl inkludert)
erik

PS
For dem som ikke fikk det med seg, var dette forslaget:

Forslag 1 (til dei to herrane):
Skvær opp dykk imellom pr. privat e-post, og bli ferdig med det.

Forslag 2 (til alle):
Ikkje skriv "vennleg helsing" e.l. under eit innlegg dersom du ikkje
meiner det.

Forslag 3 (til alle):
Dersom det ikkje passar å skrive "vennleg helsing" e.l. under innlegget
ditt, så tenk deg om ein gong til før du sender det.