Re: Staursets forslag

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Fri, 12 Mar 1999 20:52:17 +0100 (MET)

At 19:12 12.03.99 +0100, Ness wrote:

>Jeg synes Staurseths forslag var godt, og kan også med fordel brukes av
>andre enn Andresen og Lydersen. (meg sjøl inkludert)
>erik
>
>PS
>For dem som ikke fikk det med seg, var dette forslaget:
>
>Forslag 1 (til dei to herrane):
>Skvær opp dykk imellom pr. privat e-post, og bli ferdig med det.
>
>Forslag 2 (til alle):
>Ikkje skriv "vennleg helsing" e.l. under eit innlegg dersom du ikkje
>meiner det.
>
>Forslag 3 (til alle):
>Dersom det ikkje passar å skrive "vennleg helsing" e.l. under innlegget
>ditt, så tenk deg om ein gong til før du sender det.
>

Takk. Dette geniale oppkast vil sikkert snart bli etterfulgt av andre og
lignende regler fra ml-klosteret.

Jeg minner bare om, at det ikke kan treffes beslutninger i dette forum, slik
at grunnlaget for Ness & Co.s sædvanlige organisatoriske kupp og andre
svindlerier er fraværende. Skinhelligheten og den menneskevennlige
forordningsiveren deres må nøyes med en sidelinjeposisjon.

Bare et spørsmål: Hvem skal sitte i den kontrollkommisjonen, som avgjør om
"vennlig hilsen" bare er en frase på linje med "goddag", "farvel" osv.? Det
neste: hvilket tankepoliti er det som skal avgjøre om du faktisk MENTE det
da du var frekk nok til å skrive Vh.?

Salve (hvilket er utlagt: vær frelset)

Karsten Johansen