Svar:KAP

Per Rasmussen (pera@post.tele.dk)
Mon, 15 Mar 1999 03:04:23 +0100

Præstø den 15. marts 1999
Hej!

Mathias spørger:
"Jeg ser du ikke er med i DKP/ML, men kaller deg en form for maoist. Det
jeg lurer på (i og med at jeg har lest en del fra Oktober og DKP/ML) er
hvorvidt KAP fremdeles eksisterer eller om det har gått over i historien
som en del av venstresosialdemokratiet (Liste Ø) for godt."

Jeg har været medlem af KUML, KFML og KAP.
Jeg var med til at smide folkene omkring DKP/ML ud af KFML/KAP.
KAP laver intet i dag. De tidligere KAP'ere er spredt for alle vinde.
Nogle er stadig aktive i fagbevægelsen osv.
Jeg læste lidt i deres avis og tidsskrift efter jeg selv meldte mig ud,
holdt op.
Årsagen til min udglidning, udmeldelse var dengang primært kritikken af
fire-banden, Stalin og Kulturrevolutionen.

Der var mange mærkelige reaktioner på splittelsen i ml-bevægelsen i
80'erne, og arbejderklassens røvtur over hele kloden.
Set fra "vort smørhul" var det kun i Afrika, nogle steder i mellemamerika,
og enkelte lande i Asien hvor det ikke gik helt galt.
Der var mange umodne reaktioner.
Og så var der generel højreoffensiv, dog ikke som under den kolde krigs
højeste, som jeg kun husker som barn. Dengang var der tale om omfattende
frygt og had mod kommunister og venstreorienterede.

Men KAP ved jeg ikke om eksisterer. Alle jeg har spurgt siger nej.

Mathias hvorfor kalder du Enhedslisten(liste Ø) for
venstresocialdemokratiet.?

Årsagen til at mange som jeg i dag ikke kun laver noget i faglige
sammenhænge, boligforeninger osv., er sammenfald af flere gode reaktioner.
1. Mange, ja selv i borgerlige kredse, er trætte af 80érnes "Had taberne og
løb med kassen", eller som Onkel Joakim siger:
"Den der giver til en tigger, han skal slås til han ligger!" - og
virkningerne af de mange nedskæringer i den offentlige sektor.
I Jylland har lokale kapitalister lavet børnepasningsordninger, presset
kommuner til at opprioritere børnepasning, kultur osv. for at kunne holde
på arbejdskraften, og trække nye til.
2. Venstrefløjen ser sig tvunget til at finde sammen, uanset gamle slagsmål
og hadekampanger.
3. Kraftig reaktion fra bl.a. 'en som mig på diverse personers
"bekendelses"-litteratur. Her tænker jeg f.eks. på Plum. Sammen med den
offentlige fremstilling af 60'erne og 70'erne med sætninger som: "Det var
dengang man ikke måtte gå med brystholder hvis man ville være rigtig
kvinde. Det var nærmest forbudt" osv. osv.
4. Sekterismen har fået et ordentlig gok i nøden. Og der er et oprigtigt
ønske om selvkritisk at vurdere socialismen kollosale tilbagegang over hele
jorden.
5. Endelig har presset mod arbejderklassen været stort for længe. Selvom en
gammel kammerat på bladet PRESS til en ung Østtysker svarede, at vort
største problem i Danmark er aqua-planing, under et besøg til Berlin hvor
han var med til at skrive om Nazisterne der.
6. Der er folk i dag som socialt og økonomisk er virkeligt på røven.
7. Den private og offentlige moral er blevet til ligegyldighed og
ansvarsflugt. Det ligner snart de "ligeglade 60'ere". Hustruvold,
børnemishandling og ligende er private sager. Det er mange ved at være
trætte af.

Der er sikkert flere gode grunde: EU f.eks.
Men summen er, at der nu er ved at være stor vilje til en progressiv
offensiv og samling af kræfterne. En fælles kamp mod udbytning,
undertrykkelse, for solidaritet og enhed.
I denne sammenhæng er Klassekampen, dette forum, Dagbladet Arbejderen og
ligende en god start, et godt holdepunkt.
Der findes nemlig ikke andre for tiden. Nød lærer nøgen kvinde at spinde...

Derfor ser jeg ikke med så stor frygt på diverse teoretiske udflugter. Men
oplever dem som et forsøg på at finde ud af hvad der gik galt. Hvorfor fik
vi bank? Hvorfor tabte vi? Når vi troede at 1, 2 og 3 , mange Vietnam'er
vil gøre udslaget.

Der kan skrives mange positive ting om f.eks. kampen i det Sydlige Afrika.
Om stille eksistenser i Østjylland, som hver måned har sendt penge til
ANC-familer.
Det var der bare ikke så mange i KAP der gik op i da selvkritikken rev alle
med ned.

Kammeratlig hilsen
Per Rasmussen

Yours in solidarity
Familien Rasmussen Præstø
Denmark
pera@post.tele.dk
cape@teliamail.dk

Familien Rasmussen Præstø
http://home0.inet.tele.dk/pera/index.htm
http://come.to/familienrasmussen

Cuba SI!
http://w1.1559.telia.com/~u155900388/
cubasi@teliamail.dk
http://members.tripod.com/Per_Rasmussen/index.html

Ernesto Che Guevara
http://w1.1559.telia.com/~u155900388/ernesto.htm
http://members.tripod.com/Per_Rasmussen/ernesto.htm
http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/1690/index.html

Viden er Magt! - Grundskoling i marxismen-leninismen
http://w1.1559.telia.com/~u155900373/
mlmtt@private.dk