Re: SV: Fra 12. divisjon til viktigere temaer

Ottar Solberg (ottsolbe@online.no)
Mon, 15 Mar 1999 08:17:41 +0100

Det var ikke meg som introduserte åndshøvdingene, der var A. Eriksen.
Jeg skal ikke gjenta tidligere debatter om debatten, men det har vært
sagt før at det er noen som blokkerer diskusjonen her, og jeg er enig,
de er nevnt før, Karsten V. Johansen, Trond Andresen, og jeg vil nok
ta med Arne Eriksen.
Hakk i plata er som oftest å betrakte som støy. Og her er det snakk om
hakk i plata, hakk om at AKP og m-l-ere må ta avstand fra historia,
historia
før sin egen tid. Og for å ta opp igjen uttrykk fra fotballen, det
karakteristiske ved diskusjoen blir å ta mannen ikke ballen.
Dessuten, deltakelsen i diskusjonene, er ikke ut fra at det er mange
problemer å løse før vi kan få en bedre verden, nei, alle løsningene er
der.
Trond A. løser alle problemen med å ta i bruk tekonlogien, Hva Karsten
V.J.
har for løsning greier jeg ikke helt å beskrive, men det virker på meg
som
den er helt klar.

Ottar Solberg