Anti Trond Andresen

Sigurd Lydersen (sigurd.lydersen@easteur-orient-stud.uio.no)
Tue, 09 Mar 1999 17:59:04 +0100

KK-forum,

det trengs et generaloppgjør med KK-forums listebestyrer Trond Andresen. Så
lenge jeg har deltatt på forumet har jeg vært vitne til hvordan Trond
Andresen gjør sitt til for å forsure forholdene. Trond Andresen har
tydligvis veldig høye tanker om seg selv, og ser seg selv i en autoritær
posisjon hvor han kan dele ut karakteristikker av andre, skille mellom bra
og dårlig, sant og falskt. Selv om Andresen har holdt opp som AKP`er så
sitter den samme mentaliteten fast. Min hypotese er at Andresen ga opp
medlemskapet i AKP ikke fordi han reagerte på miljøet der, men fordi han
ikke fikk sitte i partiets høyeste ledelse, og få full makt over andre, men
måtte finne seg i at noen satt over han og hadde full makt over ham. Derfor
har han skrevet lange smedeviser om hvor forferdelig autoritært miljøet var
i AKP (ml). Det var egentlig ikke miljøet han reagerte på, det var hans
underordnete posisjon i dette miljøet. Hvordan kan man ellers forstå at han
oppretter et internettforum som dreier seg om at Andresen kan få leve ut
sin autoritære sjefs og overformynderdrifter? Kan noen fra AKP bekrefte
denne biografiske bakgrunnen hos denne merkelig forskrudde fyren Trond
Andresen, så ville jeg sette stor pris på det.

Problemet til Trond Andresen og resten av AKP miljøet er at de fremdeles
befinner seg i middelalderen. Det trer tydelig fram når man ser hvilke
autoriteter de sverger til. AKP (ml)`s autoriteter stammer alle fra
sosialismens barndom, som var kjennetegenet av analabetisme og vankunnen i
en befolkning som lå under for religiøse forestillinger som passet som hånd
i hanske på det middelalderske herskersjiktet. For de første sosialistene
gjaldt det å snu om på disse forholdene, ryste tak i folk så blod og galle
sprutet, og det gjorde de da også til gangs, særlig i Sovjetunionen og i Kina.

Men så vokser det opp nye generasjonener da, især i Sovjetunionen, som var
først ute, som er født av disse første sosialistene. Og disse generasjonene
vokser tross alt opp under andre forhold enn hva deres foreldre gjorde, og
deler ikke deres aggressivitet og poltiserte tankesett. Denne generasjonen
flommet inn på de nyoppretttede universitetene og høyskolene i
Sovjetunionen etter krigen, og stilte seg mye mer kritisk til det
sosialistiske etablissementet enn deres foreldre. Det fant raskt sted en ny
utvikling i forhold til forholdene under Stalin, med vektleggieng av
filosofi framfor politikk, og ideologisk mest mulig fredelige forhold.
Friheten trykket i sommer en lang artikkel hvor denne prosessen ble
skildret av en som selv deltok i den. Dette vet jeg, for jeg har vært der
over og pratet med dem om det. De vil gjerne komme hit og fortelle om det,
fortalte de meg. Men hvem vil invitere dem? AKP?

Mens denne sovjetiske 68-generasjonen sakte men sikkert oppløste
stalinismen innenfra i Sovjetunionen, så stod den gamle imperialistiske
verden på hodet. Vestlige 68-ere strømmet ut på gaten med Maos lille røde
og Stalinportretter og erklærte at de ikke solte på noen over 30. Det
imperialistiske Vesten eksploderte med andre ord i et salig kaos, hvor
autoritære førerskikkelser ble nødvendige for å finne faste holdepunkt i
tilværelsen. Vesten fikk dermed også sin sosialistiske kulturrevolusjon,
litt forsinket i forhold til Sovjet.

Jeg som skriver dette tilhører ikke Andresen og resten av denne
Stalin-generasjonen. Jeg tilhører den nye generasjonen, som Andresen og de
vestlige stalinistene har satt til verden. Når jeg nå har lært meg russisk
og kan sette meg ned i fred og ro og lese det den sovjetiske
68-generasjonen skrev så blir jeg derfor fylt av en følelse av
gjenkjennelse. Jeg forstår dem så inderlig godt, og der over i dagens
Russland er det millioner av dem.

I Sovjet tok de gamle kulturrevolsujonære førerne som M.B. Mitin, P. Judin,
A.A. Maksimov (angivelig var det de som skrev Maos lille røde, fortalte min
venn, direktøren for filosofisk insitutt ved det russiske
vitenskapsakademiet V.S. Stepin, meg) til vett, og sluttet å blokkere for
den nye generasjonen. Til takk fikk de interesserte og respektfulle barn
som behandlet dem med omtanke når de ble eldre.

Jeg synes Trond Andresen skal lære av disse sovjetiske stalinistene. Slapp
litt av i skjegget Trond Andresen, og kutt ut det den der idiotiske
inndelinga av KK-forums bidragsytere i babling og fornuft,
såpekassekokekverulanter og seriøse bidragsytere. Når det du leser fortoner
seg som babling, så er det fordi du er for innskrenket i stalinist-hodet
ditt til å forstå hva de prøver å si deg. Da må du lese det engang til og
reflektere over det. Det er den voksne, moderne fremgangsmåten. Jeg ser
ingen babling her på KK-forum, bare en masse flotte folk som forsøker å
uttrykke seg. Ære være dem for det. Slipp inn Jostein Laugaland! Åpne
KK-forum!! Det er ikke lett å skjerpe seg, jeg vet det, men det hjelper.

vennlig hilsen
Sigurd Lydersen