moderne norsk historieskriving

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Tue, 9 Mar 1999 18:40:31 +0100 (MET)

Følgende blir hevdet av en advokat i en norsk rettssal:

"Danielsen nedla påstand om at namsretten avviser søksmålet, eller subsidiært
frifinner de saksøkte. I sin innledning hevdet han at det må være lov å
referere kilder uten å kontrollere sannhetsgehalten i det som blir sagt.

- Det er ikke forlagets eller historikernes oppgave å ta standpunkt til
sannhetsgehalten, men å belyse forhold i vår nære historiske fortid, sa han."

Referatet er av Aftenposten. På hvilken måte "belyser man forhold i vår nære
historiske fortid", "uten å ta standpunkt til sannhetsgehalten" i det man
påstår, siterer eller hva det nå er? Ja, det kan jo ikke bety annet enn at
man blåser i, om det man skriver er sant eller løgn. I sannhet litt av en
programerklæring, som hverken Stalin, Goebbels eller Hitler ville ha vært
særlig uenige med advokat Danielsen i. Formålet deres var absolutt ikke å
"kontrollere sannhetsgehalten" i hverken mytene om Trotskij, dolketøtslegenden
eller "Sions vises protokoller", men sikkert å "belyse forhold" i sin "nære
historiske fortid".

Med løgn.

Vh. Karsten Johansen