Strategi, Jon!

Paul Brosche (paulkil@swipnet.se)
Tue, 9 Mar 1999 13:13:55 +0100

Tillväxt till varje pris?

Jag tolkar nog Olav Randens senaste inlägg som att vänstern saknar en genomtänkt
strategi i framför allt frågan om den globala uppvärmningen.
Häromdagen tillstod till och med en meteriolog på TV att många av dom senaste
nuturkatastroferna var orsakade av växthuseffekten. Detta är ett trendbrott. Faktiskt.
Och hur många börjar inte fundera över naturkastrofer och växthuseffekten efter detta.
Och allt som har hänt. T ex i Nicaragua och Guatemala.
Och jag menar att växthuseffekten hör direkt ihop med den ekonomiska analys som
Peder Martin Lysestöl gör i Klassekampen 24 feb 1999 på sid 12.
Men hur ska vi se på tillväxt? Är inte tillväxt heligt även för vänstern?
Om det nu är så att tillväxten planar ut, då borde väl omfördelning och maktfrågor
bli allt viktigare?
Tycker,
Paul Brosché
Kil 9 mars 1999.