Re: Anti Trond Andresen

Arne Eriksen (arne@trollnet.no)
Mon, 08 Mar 1999 19:39:57

Det er ganske utrolig hvilke innsikter man kan erverve ved å studere
sovjetisk positivismekritikk.

vennlig hilsen

Arne Eriksen
Postboks 937
9001 Tromsø
e-mail: arne@trollnet.no
tlf. +47 77687034