Re: Invitt til SV

Mette Borgen (tfborgen@online.no)
Sun, 24 Jan 1999 15:08:47 +0100

Utrolig nok er det noen revolusjonære som ikke vil definere oss SUere og
SVere som "utenfor den riktige venstresiden". Jeg er helt imponert!!!

> Vi bygger så godt vi kan bruer til SVere, og kanskje særlig til SUere.
Mange SUere er abonnenter, har skrevet i avisen, eller har jobbet med både
aksjekampanjen og abonnementskampanjen.

Det er viktig at vi unge som har tatt en standpunkt for sosialisme står
sammen og jobber sammen. Det er en tendens i RU/ SU til mer samarbeid...
Her i Bergen har vi for eksempel planlagt å arrangere bøllekurs sammen.
Mange av konfliktene mellom organisasjonene virker ubetydelige for nye
medlemmer, og *røde skolelag* dukker opp; som er åpne for alle som vil
motvirke høyrevridningen i samfunnet. Dette er mye mer konstruktivt og
inspirerende enn å sitte på hvert i hvert sitt glasshus og kaste stein.

> Det trengs ingen ny avis, X eller Y eller Z, for å få unge og gamle SVere
> til å skrive i ei dagsavis av rød type.
Og klassekampen skal jo være venstresidens dagsavis. Og jeg tror KK kan
fungere samlende i så måte. Kanskje vel poetisk, men dette minner meg om en
sang jeg lærte da jeg var på RUs "Krev din rett"-konferanse i fjor.

***
De vil forstene oss
og ta oss hver for oss.
For ensomme og adskilt
er vi lettere å slå.
Men om vi samler oss,
om vi forener oss.
Er det intet som kan hindre
at vi sammen når vårt mål.
***

kampen fortsetter!

Rød og revolusjonær hilsen
Mette