Invitt til SV

Jon Michelet (jon.michelet@klassekampen.no)
Thu, 21 Jan 1999 20:24:27 +-100

INVITT TIL SV

Når kommer invitten til venstresida i SV? spør Anders Ekeland.

Den er allerede kommet, Anders E!

For det første har vi hele tida en åpning for at SVere (om de så er solheimere) kan delta i debatten og skrive i KK. Det fikk vi mye igjen for under striden om NATO-bombing i Kosovo. Vi bygger så godt vi kan bruer til SVere, og kanskje særlig til SUere.
Vi er i gang med et spennende samarbeidsprosjekt med SU. Følg med!
Vitsen med det hele er at det foregår i Klassekampen sånn som avisa nå en gang er, i langsom forandring til det bedre, det både breiere og skarpere.
Det trengs ingen ny avis, X eller Y eller Z, for å få unge og gamle SVere til å skrive i ei dagsavis av rød type.

Admiral SVal
pt. SUrabaja