Ikke sjuk - bare blakk?

Arne Eriksen (arne@trollnet.no)
Sat, 23 Jan 1999 23:43:20

Neida, Klassekampen ligger ikke på sotteseng, skrev Jon Michelet. I
lørdagens avis kom - foreløpig - siste og desperate forsøk på å få inn
penger. Vi ble invitert til å gi Klassekampen anledning til å trekke en
månedlig sum fra våre bankkonti, ved å signere autogiroerklæringer!
Ti tusen abonnenter er likevel ikke nok. Etter redaktørens dystre varsel i
KK og i andre media om en farlig balansegang i retning skifteretten, slo
redaktøren fullstendig kontra da responsen slett ikke var full mobilisering
bak KK, heller en rekke forslag om hvordan man skal få etabert ei ny avis
på venstresida. Det var ikke sånn ment fra admiralens side, nei noe ny avis
er det ikke behov for - hvis mange nok lar KK (det vil si AKP) få tilgang
til bankkontoene deres!
Sannsynligvis er Jon Michelet forhindret i å diskutere en eventuell endring
i eiersitsen, som (kanskje) kan gi avisa større tillit og dermed flere
abonnenter, og etter mitt forslag også god likviditet på kort sikt.

Jeg gjentar mitt forslag:
1. AKP tilbyr så mange av sine aksjer til salgs at AKP reduserer sin andel
av aksjekapitalen fra 49,7% til 30%. Aksjene er pålydende 5 kroner, og
selges til samme overkurs som gjaldt ved emisjonen i fjor, det vil si +995
kroner pr aksje.
2. AKP forplikter seg til å gi overkursen til Klassekampen, og beholder
sjøl pålydende, det vil si 5 kroner pr. aksje, som AKP har betalt for aksjene.

Jeg kjenner ikke de nøyaktige summene, men anslagsvis blir regnestykket
slik:Hvis aksjekapitalen nå er 70.000 kroner fordelt på 14.000 aksjer, og
AKP selger seg ned fra (nesten) 7.000 til 4.200 aksjer, kan et slik salg
innbringe Klassekampen 2.800 x 995 kroner, det vil si ca. 2,7 millioner
kroner. Det hefter ingen børsformaliteter ved et slikt salg, siden det ikke
gjelder en utvidelse av aksjekapitalen, bare overdragelse fra "gammel" eier
til ny. Hvis interessen er til stede, kan faktisk AKP raskt styrke avisa
økonomisk med ca. 2,7 millioner kroner, og samtidig bygge opp tilliten til
avisa og dermed øke tilgangen av abonnementer .

Men prisen for AKP er at partiet (den mest realistiske betegnelsen er
"partiet") ikke lenger alene har full kontroll, til tross for at en
aksjonær som har 30% av aksjene, og resten er fordelt på utallige
småaksjonærer, vil dominere generalforsamlingene fullstendig. Men det er
kanskje ikke nok for de mistenksomme knarkene i AKP.

Jeg har ikke så store forventninger til at forslaget lar seg gjennomføre,
av politiske grunner. Men jeg tror dette forslaget er mer realistisk enn at
man skal få samkjørt beslutninger i SV, Bonde- og småbrukerlaget, NTEU og
andre organisasjoner om ei ny avis. En slik prosess er dessverre utopisk,
om den er aldri så ønskelig. Mitt forslag forutsetter bare at AKP i praksis
demonstrerer sin omsorg og offervilje for Klassekampen. Men det er kanskje
også et fromt og urealistisk ønske.

vennlig hilsen

Arne Eriksen
Postboks 937
9001 Tromsø
e-mail: arne@trollnet.no
tlf. +47 77687034