SV: Ikke sjuk - bare blakk?

Eilif Henriksen (eh001@online.no)
Mon, 25 Jan 1999 00:18:43 +0100

Korrigering av påstanden nedenfor. Gevinsten ved salg til overkurs utløser 28 % inntektsskatt på 2,7 mill.kr.

Mvh Eilif Henriksen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Eriksen [SMTP:arne@trollnet.no]

Sitat:
"2. AKP forplikter seg til å gi overkursen til Klassekampen, og beholder
sjøl pålydende, det vil si 5 kroner pr. aksje, som AKP har betalt for aksjene.

Jeg kjenner ikke de nøyaktige summene, men anslagsvis blir regnestykket
slik:Hvis aksjekapitalen nå er 70.000 kroner fordelt på 14.000 aksjer, og
AKP selger seg ned fra (nesten) 7.000 til 4.200 aksjer, kan et slik salg
innbringe Klassekampen 2.800 x 995 kroner, det vil si ca. 2,7 millioner
kroner. Det hefter ingen børsformaliteter ved et slikt salg, siden det ikke
gjelder en utvidelse av aksjekapitalen, bare overdragelse fra "gammel" eier
til ny. Hvis interessen er til stede, kan faktisk AKP raskt styrke avisa
økonomisk med ca. 2,7 millioner kroner, og samtidig bygge opp tilliten til
avisa og dermed øke tilgangen av abonnementer ."