Re: Nei-fronten

Ottar Solberg (ottsolbe@online.no)
Tue, 19 Jan 1999 14:21:50 +0100

Det ble visst borte det jeg skrev sjøl. Her kommer det:

Mathias Bismo wrote:
>
> Et siste forsøk på en oppklaring om nei-siden og "halvrasister":
>