Re: Nei-fronten

Ottar Solberg (ottsolbe@online.no)
Tue, 19 Jan 1999 18:09:19 +0100

Her er det jeg har forsøkt å få sendt et par ganger:

Dersom Bismo ikke hadde blanda sammen organisasjonen Nei Til EU og det han
kaller nei til EU fronten, så hadde det ikke vært nødvendig med noen
avklaring.
Nei til EU er en organisasjon som deltar i det en kan kalle nei til EU
fronten i Norge.
Nei Til Eu er til og med kanskje litt sentral i denne motstandsfronten.
At det er motstandere mot norsk medlemskap i EU av alle avskygninger
politisk,
er sjølsagt, og for så vidt ingen ting å gjere med.
De svært mange i Norge som er moe EU, men ikke med i Nei tIl EU.

Nei Til EU som organisasjon bør få ha rett på å ha det navnet. Dei som har
behov for å
snakke om samlingen av alle EU-motstanderne får finne et navnt å bruke.

Ottar Solberg
-----Original Message-----
From: Ottar Solberg <ottsolbe@online.no>
To: klassekampen-forum@aksess.no <klassekampen-forum@aksess.no>
Date: 19. januar 1999 14:24
Subject: Re: Nei-fronten

>Det ble visst borte det jeg skrev sjøl. Her kommer det:
>
>Mathias Bismo wrote:
>>
>> Et siste forsøk på en oppklaring om nei-siden og "halvrasister":
>>
>