KK (eller Avis X) sin framtid (utdrag av brev)

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Tue, 19 Jan 1999 13:43:43 +0100

Jeg mottok dette privat fra en journalist som kjenner KK meget godt,
og som sympatiserer med avisa. Det var greit for ham at jeg gjenga
noen av synspunktene hans i dette forum.

Trond Andresen

>......jeg tror du har helt rett i at KK ligger på sotteseng. Det har jeg
>forsåvidt ment lenge ...
>Grunnen til at jeg skriver til deg er at jeg syns du skriver mye
>fornuftig, men at det er enkelte ting jeg ikke kjøper. Nemlig:
> ## Jeg får følelsen at du lager plattform og vedtekter for Avis
>X som om det er en front/organisasjon.
> Ei avis er ikke en front/organisasjon. Ei avis må leve sitt eget
>avisliv, og kan ikke dikteres av pålegg fra partnere eller partier. Det
>kan ikke fungere hvis redaksjonen sitter i avlukker der de ruger på sin
>opprinnelse og skal skrive programmatisk i forhold til sin opprinnelse.
>Da vil avisa stivne fullstendig og bli kjedeligere og kjedeligere. Ei ny
>avis må faktisk være ei ny avis - ikke et felles multiplum av sprikende
>staur eller et minste felles multiplum av det partnerne kan samles om.
> ## Avis X må ikke plasseres bare utfra venstresida, men også
>utfra mediebildet.
> Jeg er enig med deg i muligheten av brei front på den såkalte
>venstresida. Jeg vil nok understreke EU-kampen ytterligere, siden mye
>tyder på at det blir strid igjen. Dette er etter min mening svært
>gunstig for muligheten av å få interessenter med penger til å gå inn i
>et Avis X-prosjekt. Men like viktig for å definere Avis X sin plass og
>rolle, er å se på hvordan mediebildet har utviklet seg. Saken er nemlig
>at vi har vært igjennom en gjennomkommersialisering av mediene her i
>Norge. Det har gjort at store felter av samfunnslivet har blitt
>usynliggjort. I enda sterkere grad gjelder det utenriks. Her finnes en
>svært viktig plattform for en ny Avis X.
> ## Dagens problem er ikke først et eierproblem, men et
>opplagsproblem.
> Det betyr at KK ikke klarer å fylle oppgaven som en interessant
>nok avis til at nok folk gidder å abonnere. Derfor må et Avis X
>lanseres ikke bare på eier- og plattformsida, men nesten enda mer på
>innholdssida. Skal en nisjeavis (som det heter på fagspråket) overleve,
>må den ha penner som leserne føler de MÅ lese. Derfor må en nysatsing
>også sikre redaksjonelle medarbeidere som en sentral del av pakka!
>....